Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH FIRM

Terminy zaję:  

17 stycznia 2013 r. (czwartek) godz. 10:00-16:30

24 stycznia 2013 r. (czwartek) godz. 9:00-15:30

31 stycznia 2013 r. (czwartek)  godz. 9:00-15:30

7 lutego 2013 r. (czwartek)  godz. 9:00-15:30

Program zajęć:

 • Charakterystyka małej firmy
 • Istota rachunkowości małych firm
 • Formy rachunkowości małych firm a formy opodatkowania
 • Księgi rachunkowe w małych firmach
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – laboratorium
 • Ewidencja przychodów
 • Karta podatkowa i jej obowiązki ewidencyjne
 • Ewidencje dodatkowe w poszczególnych formach rachunkowości małych firm
 • Wady i zalety poszczególnych form rachunkowości małych firm

Prowadzące zajęcia:

Melania Bąk – doktor nauk ekonomicznych,  pracownik naukowy Katedry Finansów i  Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, specjalista w zakresie rachunkowości finansowej oraz rachunkowości małej firmy.

Joanna Zuchewicz - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Finansów i  Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; specjalizująca się w tematyce sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej przedsiębiorstw; wiceprezes Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Księgowych w Jeleniej Górze.

Zgłoszenia i informacje:

 • Oferujemy również możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia
   dla grupy powyżej 15 osób
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy