Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

WSPÓŁPRACA

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała, od lat współpracująca z wyższymi uczelniami i specjalistami z dziedzin reprezentatywnych dla  nurtów przemian współczesnej rzeczywistości, posiada na swoim koncie imponującą liczbę 62 kierunków studiów podyplomowych. Aktualnie proponuje bardzo szeroką ofertę w zakresie tychże. Ich zróżnicowanie świadczy zarówno o zdolności Firmy do szybkiego i elastycznego reagowania na urzędowe ustawy i rozporządzenia, jak i o trafności w diagnozowaniu społecznych potrzeb środowiska.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi