Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze

Zajęcia w dniu 9.01.2013r. z zakresu EEG Biofeedback

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze

Zajęcia w dniu 22.05.2013 r. z zakresu EEG Biofeedback

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze

Zajęcia w dniu 15.05.2013 z zakresu Poszukiwanie i wdrażanie nowych metod badawczych- przyrody

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze

Zajęcia w dniu 12.02.2013 z zakresu Poszukiwanie i wdrażanie nowych metod badawczych- przyrody

Szkoła Podstawowa w Olesznej 

Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej

Szkoła Podstawowa w Olesznej 

Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej

Szkoła Podstawowa w Olesznej 

Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej

Szkoła Podstawowa w Olesznej 

Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej

Szkoła Podstawowa w Olesznej 

Rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej 

Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

06.03.2013 r. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyka

Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

12.03.2013 r.  Nowe metody nauczania języka polskiego

Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

27.02.2013 r. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównwawcze z języka angielskiego

Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach

17.04.2013 r.  Gry i zabawy edukacyjne 

Szkoła Podstawowa w Olesznej 

Zajęcia pozalekcyjne z nowych metod nauczania języka angielskiego

Szkoła Podstawowa w Olesznej 

Zajęcia pozalekcyjne z nowych metod nauczania języka angielskiego

Szkoła Podstawowa w Olesznej 

Pozalekcyjne z nowych metod nauczania języka angielskiego

Szkoła Podstawowa w Żarowie

 29.11.2012 r. Ekspresja kulturalna

Szkoła Podstawowa w Żarowie

 09.10.2012 r. Nowe metody nauczania języka polskiego

Szkoła Podstawowa w Żarowie

14.11.2012 r. Poszukiwanie i wdrażanie nowych metod badawczych przyroda

Szkoła Podstawowa w Żarowie

18.03.2013 r. Zastosowanie ICT w życiu codziennym

Szkoła Podstawowa w Żarowie

21.03.2013 r. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki