Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapisu na nowe edycje studiów podyplomowych realizowanych z Uczelnią Nauk Społecznych:

 

 

Gwarantujamy wysoką jakość i (mimo alternatywnej formuły hybrydowej) pełnowartościowość merytoryczną zajęć
prowadzonych przez specjalistów w pełni przygotowanych do dostosowania zajęć do formuły hybrydowej.


Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres:  biuro@annaszywala.pl,
telefonicznie pod numerami: 74 852 24 73, 500 237 020, 604 461 929, 512 305 222
lub osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała.

 • Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej:
  • 22 października 2020 r. - Moduł Muzykoterapia
  • 23 października 2020 r. - Moduł Pedagogika zabawy
  • 24 października 2020 r. - Moduł Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss

   Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 55-godzinnego kursu przygotowującego do prowadzenia zajęć z dziećmi z wyżej wymienionego zakresu. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Firmy Szkoleniowo Doradczej-Anna Szywała.
  • Neurodydaktyka - od wiedzy neurobiologów do praktyki pedagogicznej:
  • 24 października 2020 r. - rozpoczęcie kursu
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 35-godzinnego kursu doskonalącego. Zajęcia odbywać się będą hybrydowo, w siedzibie Firmy Szkoleniowo Doradczej-Anna Szywała oraz online na platformie webinarowej MyOwnConference.
Informujemy także, że już wkrótce rozpoczynamy w Firmie 20-godzinny kurs Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży w profilaktyce niedostosowania społecznego.
Szczegóły niebawem!