Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Firma Szkoleniowo-Doradcza

MISJĄ FIRMY

jest aktywne współuczestniczenie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy;
skuteczne promowanie idei całożyciowego uczenia się,rozwoju osobistego, zawodowego,
zdobywania nowych umiejętności i kreatywnych kompetencji poprzez organizowanie na jak najwyższym poziomie
różnorodnych form szkoleniowo – doradczych.

 

 

KODEKS WARTOŚCI

 • Stosujemy strategię stałego wzrostu poziomu jakości usług szkoleniowo-doradczych
 • Każdy Klient jest dla nas najważniejszy
 • Kreatywnie myślimy o potrzebach Klienta
 • Współpracujemy z kompetentną, wykwalifikowaną kadrą wykładowców
 • Tematykę szkoleniowo-doradczą dostosowujemy do profilu firmy, uwzględniając specyfikę branży
 • Stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników


 GŁÓWNE ATUTY FIRMY

 • Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta
 • Realizacja każdej formy szkoleniowej w formule otwartej lub dedykowanej
 • Współpraca z najlepszymi specjalistami, ekspertami, trenerami
 • Stałe dążenie do wzrostu poziomu jakości oferowanych usług szkoleniowych i doradczych
 • Możliwość realizacji form szkoleniowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość