Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Festiwal GÓRY LITERATURY

Z ogromną satysfakcją przychodzi nam poinformować, że Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała została jedną z instytucji wspierających prestiżowe wydarzenie, jakim jest festiwal "Góry Literatury", wydarzenie, które przyczynia się do zaistnienia najwartościowszej kultury z dala od centrów oraz pozwala mieszkańcom małych miast i wsi zetknąć się z tzw. kulturą wysoką dotychczas zarezerwowaną dla dużych ośrodków.

One mają głos