Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Konflikt pokolen zapowiedz

Model edukacji dla wszystkich, czyli edukacja włączająca Założenia teoretyczne i wdrożenia do praktyki

Bądźmy wspólnie przygotowani do nadchodzącej reformy w szkolnictwie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w 5-godzinnym seminarium, którego celem jest przedstawienie projektowanych zmian dotyczących organizacji działań pedagogicznych w zakresie edukacji włączającej

Seminarium poprowadzi dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki ds. edukacji włączającej

 

Seminarium odbędzie się 28 maja (piątek) 2021 r.

 

- PROGRAM SEMINARIUM -

 

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -

Dostępność cyfrowa

Szanowni Państwo,
29 maja 2021 r. (sobota) o godz. 13:00 zapraszamy na szkolenie w formule online dotyczące dostępności cyfrowej.

 

- PROGRAM SZKOLENIA -

 

Szkolenie poprowadzi autor programu, Krzysztof Sługocki - trener biznesu; specjalista z zakresu m.in. stosowania prawa; doświadczony wykładowca z zakresu rozwoju i doskonalenia umiejętności osobistych, zastosowań informatyki.

Festiwal GÓRY LITERATURY

Z ogromną satysfakcją przychodzi nam poinformować, że Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała została jedną z instytucji wspierających prestiżowe wydarzenie, jakim jest festiwal "Góry Literatury", wydarzenie, które przyczynia się do zaistnienia najwartościowszej kultury z dala od centrów oraz pozwala mieszkańcom małych miast i wsi zetknąć się z tzw. kulturą wysoką dotychczas zarezerwowaną dla dużych ośrodków.

One mają głos

 

Polski język migowy (PJM) - 3 poziomy zaawansowania

Serdecznie zapraszamy do udziału w 70-godzinnym kursie POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO

Zachęcamy do zapoznania się z programami kursów polskiego języka migowego (PJM) na różnych poziomach (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany), które w poprzednich latach cieszyły się wysokim zainteresowaniem.

> PROGRAMY KURSÓW PJM <

 

Kadra wykładowców: certyfikowani tłumacze i wykładowcy języka migowego, członkowie Zarządu Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST: Aleksandra Włodarczak i Olgierd Kosiba.

 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do kursu w wysokości nawet do 90% jego kosztów ze środków PFRON. Pomagamy w przygotowaniu wszystkich dokumentów związanych z dofinansowaniem. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu ustalenia szczegółów dofinansowania.

-FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-