Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Zakończenie projektu

Projekt Kreatywna Szkoła zakończył się uroczystościami podsumowującymi działania projektowe w poszczególnych placówkach. 

  • 19 czerwca w Gimnazjum w Żarowie,
  • 20 czerwca w Szkole Podstawowej nr  17 w Wałbrzychu,
  • 28 czerwca w Szkole Podstawowej w Mrowinach. 

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Partnerów projektu, Lidera projektu, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Lider Projektu, Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała, przedstawiając wyniki osiągnięte przez Beneficjentów, podkreślił, że realizowany projekt zakończył się sukcesem. Wśród pochwał i zadowolenia nie zabrakło także głosu przedstawicieli Partnerów projektu, władz Gminy Żarów i władz Gminy Wałbrzych.

Po przedstawionych wynikach projektu, swoje umiejętności i talenty zaprezentowali uczniowie, poprzez różnych formy artystyczne. Zwieńczeniem realizacji wszystkich zadań projektowych było uroczyste wręczenie uczniom i uczennicom  „Certyfikatów kreatywnego ucznia/uczennicy”.