Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Potwierdzamy doskonalenie zawodowe dokumentami wynikającymi z obowiązujących regulacji prawnych.
Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu danej formy szkoleniowo-doradczej na podstawie wpisów:

  • Zaświadczenie Nr 28/2019 o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Samorządu Województwa Dolnośląskiego
  • Decyzja Nr 38/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o akredytacji Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli
  • Zaświadczenie Nr 2.02/00083/2005 o wpisie do rejestru Instytucji Szkoleniowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  • Wpis do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Oferta szkoleń dla Rad Pedagogicznych

O Placówce

Miniaturka ASZW bieżącym roku mija drugie dziesięciolecie działalności Firmy. Osiągnęliśmy dojrzałość, a nasz dorobek edukacyjny – poświadczony liczbą prawie 100 tysięcy uczestników rozmaitych szkoleń i studiów podyplomowych (współrealizowanych z wyższymi uczelniami) – może być powodem tyleż do słusznej dumy, co optymizmu wobec kolejnej dekady. Wszak wchodzimy w nią zasobni w wartościowe i lojalne kadry, sprawni logistycznie, bogato wyposażeni w doświadczenie, ufni w zdolność do przełamywania trudności, których nie szczędziły minione lata. Akces do Unii Europejskiej, szybko zmieniające się normy prawne i rozporządzenia, zmiany na rynku edukacyjnym i w jego otoczeniu – mierząc się z tymi wyzwaniami, staliśmy się silniejsi. Najważniejszym zaś tytułem do optymizmu jest to, co uważamy za swoje główne osiągnięcie – trwałe zaufanie ze strony klientów. Nie zdobywa się go samą rentownością, bieżącymi parametrami biznesowymi, ale codziennym nieustającym staraniem o najwyższą jakość usługi, o komfort i zadowolenie jej odbiorców. Dbałości tej pozostawaliśmy wierni nawet wtedy – zwłaszcza wtedy – gdy niejakie od niej odstępstwa zdawały się mieć mocne ekonomiczne uzasadnienie. Nie ulegaliśmy tej pokusie – ani przez chwilę bezpośredni zysk nie stał się dla nas najważniejszym kryterium. Od początku stawialiśmy na satysfakcję klienta i długofalowy społeczny skutek naszej działalności. I dziś możemy chyba służyć za przykład, że nie ma innej drogi zdobywania trwałej rynkowej pozycji i zaufania, zwłaszcza w tak wrażliwej społecznie dziedzinie, jaką jest edukacja.