Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2015

dotyczące realizacji projektu „Nasz rozwój naszą szansą”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pobierz Zapytanie_ofertowe_nauczyciele_IV.pdf Zapytanie_ofertowe_nauczyciele_IV.pdf

Zapytanie ofertowe nr 09/POKL/2014

dotyczące przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kuropatniku Gminy Strzelin:

realizowanych w ramach projektu Nasz rozwój naszą szansą, współfinansowanego przez UE z EFS w ramach POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

pobierz Zapytanie_ofertowe_nauczyciele_III.pdf Zapytanie_ofertowe_nauczyciele_III.pdf

Zapytanie ofertowe nr 07/POKL/2014

dotyczące przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych, dla uczniów czterech szkół Gminy Strzelin:

  • Szkoły Podstawowej w Kuropatniku,
  • Gimnazjum w Kuropatniku,
  • Szkoły Podstawowej w Białym Kościele,
  • Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach.

realizowanych w ramach projektu Nasz rozwój naszą szansą, współfinansowanego przez UE z EFS w ramach POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

pobierz Zapytanie_ofertowe_nauczyciele_II.pdf Zapytanie_ofertowe_nauczyciele_II.pdf

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2014

dotyczące przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych, dla uczniów czterech szkół Gminy Strzelin:

  • Szkoły Podstawowej w Kuropatniku,
  • Gimnazjum w Kuropatniku,
  • Szkoły Podstawowej w Białym Kościele,
  • Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach.

realizowanych w ramach projektu Nasz rozwój naszą szansą, współfinansowanego przez UE z EFS w ramach POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

pobierz Zapytanie_ofertowe_nauczyciele.pdf Zapytanie_ofertowe_nauczyciele.pdf

Zapytanie ofertowe nr 05/POKL/2014

zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z realizacji projektu „Nasz rozwój naszą szansą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,

Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

pobierz zapytanie_ofertowe1.pdf zapytanie_ofertowe1.pdf