Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dostępność cyfrowa

Praktyka (warsztat) – analiza serwisu www w zakresie zgodności ze standardem WCAG

Praktyka (warsztat) – przygotowywanie i publikowanie deklaracji dostępności

Walidacja deklaracji dostępności

 

Cele szkolenia:

 • zaprezentowanie najistotniejszych kwestii związanych z zapewnianiem przez podmioty publiczne dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami głównie w szczególności w odniesieniu do zapewniania dostępności cyfrowej;
 • przygotowanie do przetestowania danej strony internetowej względem zgodności z zasadami dostępności cyfrowej oraz zdefiniowanie (najlepiej już w czasie szkolenia) adekwatnej dla danego podmiotu deklaracji dostępności i przygotowanie jej do opublikowania;
 • omówienie wybranych zagadnień dotyczących przygotowywania i publikacji (elektronicznej) dokumentów (DOC, DOCX, ODT, PDF) w zgodności z zasadami dostępności cyfrowej.

 

Zakres szkolenia:

 • Wymogi dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych
  - wybór i uporządkowanie koniecznych zagadnień prawnych
  - warunki techniczne deklaracji dostępności
 • Jak przygotować deklarację dostępności?
  - wytyczne dla dostępności internetowej – WCAG 2.1 (wybór zagadnień)
  - budowanie zasobu zgodnego z wymogami dostępności cyfrowej (na przykładzie prostego zasobu www)
  - badanie dostępności cyfrowej (narzędzia walidacji)
  - deklaracja dostępności – utworzenie deklaracji zgodności (przykład, wzorzec, schemat, generator)
 • Tworzenie dokumentów w zgodności z wymogami dostępności cyfrowej
  - w formacie DOCX (DOC, ODT)
  - w formacie PDF

 

Prowadzący szkolenie:

Krzysztof Sługocki - trener biznesu; specjalista z zakresu m.in. stosowania prawa (głównie: prawo oświatowe, prawo autorskie, prawo administracyjne, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo nowych technologii, informatyzacja, podpis elektroniczny); doświadczony wykładowca z zakresu rozwoju i doskonalenia umiejętności osobistych, zastosowań informatyki.