Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dnia 20.06.2013r. odbyła się w szkole uroczystość podsumowująca projekt, w której wzięli udział: Prezes Firmy Szkoleniowo-Doradczej - Anna Szywała, kierownik projektu - Lidia Nowak, Partnerzy projektu-Zastępca Prezydenta Miasta  Zygmunt Nowaczyk , Przedstawiciel Rady Miejskiej - Stefania Pawełek, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Prezes Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w prezentacji podsumowującej projekt, wskazała istotne elementy i końcowe rezultaty działań projektowych. Znaczenie i wagę podejmowanych działań projektu Kreatywna Szkoła oraz ich wpływ na najbliższe środowisko, podkreślił Pan Zygmunt  Nowaczyk - Zastępca Prezydenta Miasta.

Umiejętności i zdolności zdobyte w trakcie zajęć projektowych zaprezentowali uczniowie i uczennice podczas występów artystycznych.

Zwieńczeniem realizacji projektu było uroczyste wręczenie 99 uczniom i uczennicom „Certyfikatów kreatywnego ucznia/uczennicy”.

Poniżej załączona została prezentacja przygotowana na zakończenie projektu:

pobierz KS_zakoczenie_Wabrzych_Slajdy.ppt KS_zakoczenie_Wabrzych_Slajdy.ppt