Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dnia 19.06.2013r. odbyła się w szkole uroczystość podsumowująca projekt, w której wzięli udział: Prezes Firmy Szkoleniowo-Doradczej  Anna Szywała, kierownik projektu Lidia Nowak,Partnerzy projektu- Burmistrz Leszek Michalak, Referent ds.Oświaty Katarzyna Janik, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

W prezentacji podsumowującej projekt Kreatywna Szkoła, Prezes Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała wskazała na rezultaty i efekty wspólnych działań uczniów i nauczycieli, biorących udział w projekcie.

Pan Burmistrz Leszek Michalak w swoim krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę na ogromną i pozytywną zmianę jaką dostrzegał od początku realizacji projektu. Podkreślił

Program artystyczny zaprezentowany przez uczniów i uczennice świadczył o dużej kreatywności i niezwykłych talentach i umiejętnościach uczniów gimnazjum.

Zwieńczeniem realizacji projektu było uroczyste wręczenie 158 uczniom i uczennicom „Certyfikatów kreatywnego ucznia/kreatywnej uczennicy”.