Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2015

dotyczące przeprowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu

realizowanych w ramach projektu Moja szkoła, współfinansowanego przez UE z EFS w ramach POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Zapytanie ofertowe nr 10/POKL/2014

dotyczące przeprowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym

realizowanych w ramach projektu Moja szkoła, współfinansowanego przez UE z EFS w ramach POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Zapytanie ofertowe nr 08/POKL/2014

dotyczące przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych, dla uczniów trzech szkół Gminy Świdnica:

 • Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu
 • Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym

realizowanych w ramach projektu Moja szkoła, współfinansowanego przez UE z EFS w ramach POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

 

Zapytanie ofertowe nr 06/POKL/2014

dotyczące przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych, dla uczniów trzech szkół Gminy Świdnica:

 • Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu
 • Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie

realizowanych w ramach projektu Moja szkoła, współfinansowanego przez UE z EFS w ramach POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Zapytanie ofertowe nr 01/POKL/2013

dotyczące przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych, dla uczniów czterech szkół Gminy Świdnica:

 • Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu
 • Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie
 • Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym, 

realizowanych w ramach projektu Moja szkoła, współfinansowanego przez UE z EFS w ramach POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POKL/2013

na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z realizacji projektu „Moja szkoła”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,

Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/POKL/2014

na świadczenie usług cateringowych dla uczniów z czterech szkół Gminy Świdnica:

 • Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Przennie,
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu,
 • Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie,
 • Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym,

biorących udział w projekcie "Moja szkoła", który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,

Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.