Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

W ramach projektu Moja szkoła zrealizowano 67 godzin warsztatów szkoleniowych dla 59 nauczycieli, prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów, z następujących obszarów tematycznych:

  • innowacyjne metody nauczania języka polskiego;
  • efektywne nauczanie przedmiotów matematyczno-fizycznych;
  • eksperymenty i obserwacja w nauczaniu przyrody;
  • innowacyjne metody nauczania i uczenia się;
  • kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli.

Założeniem warsztatów było przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu innowacyjnych metod pracy dydaktycznej i pedagogicznej, przy wykorzystaniu aktywizujących metod dydaktycznych, dzięki czemu nabyte umiejętności mogą być wykorzystywane na zajęciach z uczniami. Projekt zapewnił również metody i narzędzia, które pozwoliły nauczycielom indywidualizować proces nauczania w szkole, tzn. organizować dodatkowe zajęcia dla uczniów wymagających dalszego wsparcia.

Nowatorskie, efektywniejsze sposoby nauczania wpłwają pozytywnie nie tylko na wyniki uczniów, ale też poprawiają jakość pracy nauczycieli i pozwalają rozwijać się uczniom uzdolnionym. Nowatorskie metody przekazywania wiedzy i motywowania ukierunkowane były zwłaszcza na nowoczesne metody pracy umysłowej, kompleksowe techniki pamięciowe w samodzielnym uczeniu się, twórcze myślenie, innowacyjne programy pomocy dzieciom w nauce, nowatorskie programy rozwoju kompetencji kluczowych. Dzięki zastosowaniu takich form jak: warsztaty, zabawy, eksperymenty dzieci nauczą się rozumienia tekstu, umiejętności notowania, zapamiętywania, koncentracji uwagi, a także autoprezentacji. Uczestnicy nabyli dzięki temu trwałe umiejętności i poznali narzędzia do osiągnięcia wysokich wyników w nauce nawet pomimo bariery społecznej lub ekonomicznej.

Wartością dodaną projektu była możliwość spotkania autorytetów w swoich dziedzinach, możliwość nawiązania kontaktu ze specjalistami i innymi nauczycielami oraz wymiana doświadczeń; jak również praca z materiałami, których nie można byłoby używać bez wsparcia w ramach POKL.

"Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli. Gdy rodzic staje się roszczeniowy" - 07.11.2013 r.;
Prowadząca - dr Krystyna Ostapiuk

"Eksperymenty i obserwacja w nauczaniu przyrody" - 23.11.2013 r.;

Prowadząca - Bogusława Bogucka 

"Innowacyjne metody nauczania języka polskiego" - 06.12.2013 r.;
Prowadząca - Katarzyna Rojkowska 

"Efektywne nauczanie przedmiotów matematyczno-fizycznych" - 07.12.2014 r.;
Prowadząca - Agata Hoffmann 

"Innowacyjne metody uczenia i uczenia się" - 11.02.2014 r.; 
Prowadzący - Marek Szurawski 

"Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli. Prowadzenie nowoczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych" - 31.03.2014 r.;
Prowadzący - Tomasz Bilicki