Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Projekty unijne – formy realizacji

I - Doradztwo unijne

 • Kompleksowe doradztwo na każdym etapie pisania i realizacji projektów POKL, konkursowych oraz systemowych:
  • przygotowywanie wniosków
  • zarządzanie projektem na każdym etapie jego realizacji
  • zarządzanie finansami w ramach projektu
  • systematyczne prowadzenie dokumentacji
  • kompleksowa pomoc we wszelkich kwestiach i procedurach programów operacyjnych
  • monitoring i ewaluacja

II - Partnerstwo w realizacji projektów
III - Współpraca międzynarodowa

 • Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów ponadnarodowych
 • Zarządzanie projektami partnerskimi
 • Organizacja konferencji międzynarodowych
 • Organizacja wizyt studyjnych

IV - Doradztwo w zakresie przygotowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, stanowiącej merytoryczny wymóg udziału beneficjenta w projekcie systemowym
V - Usługi eksperckie w zakresie poprawności stosowania prawa zamówień publicznych oraz procedur przetargowych
VI - Współpraca szkoleniowa i doradcza przy realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, w ramach których organizujemy

 

 • Ćwiczenia i warsztaty z zakresu nabywania podstawowych umiejętności zawodowych, zwiększające szanse na rynku pracy
 • Warsztaty wzmacniające (grupowe oraz indywidualne) z psychologiem i doradcą zawodowym
 • Szkolenia i treningi aktywizujące społecznie, podnoszące kompetencje w zakresie zdrowia i higieny, w dziedzinie życia rodzinnego, przyczyniające się do niwelowania zjawiska marginalizacji czy alienacji społecznej