Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Szkolenia dla rad pedagogicznych

Kalejdoskopowo zmieniająca się rzeczywistość oraz doświadczenie pandemii wymusza dziś na nas szybkość reakcji
i dopasowanie oferty szkoleniowej do najpilniejszych Państwa potrzeb, będących konsekwencją rozmów z Państwem, wsłuchiwania się w sugestie, wyników przeprowadzanych ewaluacji, a nade wszystko rozeznaniem współczesnych tendencji w edukacji społecznej.

Naszym celem - jako Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli - jest przede wszystkim umożliwienie Państwu doskonalenia zawodowego i zdobycie kompetencji pozwalających na skuteczne i profesjonalne podejmowanie różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych oraz podpowiedź rozwiązań pedagogicznych, elastycznych
w dzisiejszej rzeczywistości, jak również refleksji na temat samego nauczania, które wymaga dziś od nas myślenia świadomego i krytycznego.

Tym chętniej pragniemy przekazać Państwu naszą ofertę - dyktowaną naszym 20-letnim doświadczeniem w organizacji szkoleń dla rad pedagogicznych - i będącą efektem współpracy z najwybitniejszym specjalistami i ekspertami.

Wraz z ofertą szkoleniową nieustannie deklarujemy naszą otwartość na wszelkie konsultacje, wynikające z Państwa oczekiwań i analiz potrzeb edukacyjnych.

Prowadzimy szkolenia zgodne z  podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

SZKOLENIA I WARSZTATY - WYBÓR

Oferujemy kompleksowe podejście do realizacji każdego szkolenia:

  • badanie potrzeb edukacyjnych i indywidualne konsultacje dotyczące tematyki
  • przeprowadzenie szkolenia (w formule stacjonarnej lub online)
  • autorsko opracowane materiały szkoleniowe
  • ewaluację szkolenia w postaci raportu i sprawozdania merytorycznego
  • imienne zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019, poz. 1045).

 

Staramy się, aby nasza oferta szkoleniowa była zindywidualizowana i interdyscyplinarna, dlatego zapraszamy Państwa do konsultacji indywidualnych, celem dopasowania szkoleń i warsztatów do Państwa potrzeb i oczekiwań.

 

Zapraszamy do skomponowania własnego programu doskonalenia zawodowego!

Prowadzący szkolenia: Tomasz Bilicki

Tomasz Bilicki - pedagog, psychoterapeuta (1. poziom referencyjny), psychotraumatolog, interwent kryzysowy oraz nauczyciel. Ukończył studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański) oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje m.in. w punkcie interwencji kryzysowej i ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej. Prowadzi psychoterapię głównie metodą koherencji, opartą na nurtach konstruktywistycznych. Członek brytyjskiej, branżowej organizacji non-profit Action Trauma.


Tematy szkoleń dla Grona Pedagogicznego:

Zapraszamy również na dłuższe szkolenia:

Prowadzący szkolenia: Krzysztof Durnaś

Krzysztof Durnaś – pedagog, trener rozwoju osobistego, interwent kryzysowy, terapeuta w nurcie TSR, konsultant badania odporności psychicznej MTQPlus oraz MindSonar, trener TUS, współautor programu treningu umiejętności społecznych kakTUS dla nastolatków oraz kakTUSik dla dzieci. Ukończył studia z psychologii motywacji na SWPS w Warszawie, studia z coachingu oraz kilkaset godzin szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, wspierania innych w rozwoju, rozwiązywania problemów nastolatków i dorosłych.

 

Tematy szkoleń:


Prowadząca szkolenia: dr Izabela Fornalik

Izabela Fornalik - doktor nauk humanistycznych; certyfikowana psychoterapeutka CBT, pedagożka specjalna i edukatorka seksualna w procesie certyfikacji na seksuologa klinicznego; członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego; autorka licznych publikacji na temat seksualności, m.in. książek: „Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli”, „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz pomocy dydaktycznych do edukacji seksualnej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na co dzień pracuje w Klinice Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Tematy szkoleń:

Prowadząca szkolenia: dr Renata Bibik

Renata Bibik - doktorka nauk humanistycznych, psycholożka, terapeutka pracująca w nurcie behawioralno - poznawczym, trenerka z zakresu kształtowania umiejętności komunikacyjnych i wychowawczych

Tematy szkoleń:

Prowadząca szkolenia: dr Agnieszka Mościcka-Teske

Agnieszka Mościcka-Teske - doktorka nauk humanistycznych z zakresu psychologii; kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu; psychoterapeutka szkoleniowa w nurcie Gestalt; współtwórczyni i realizatorka projektów badawczych w zakresie oceny warunków psychospołecznych pracy oraz programów szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu rozwijania umiejętności społecznych (komunikowanie się, asertywność, funkcjonowanie w grupie), sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym, agresją, mobbingiem, molestowaniem seksualnym i dyskryminacją w miejscu pracy; twórczyni i realizatorka szkoleń dotyczących stresu zawodowego, agresji w miejscu pracy i mobbingu. Biegła sądowa, powoływana jako ekspert w sprawach o mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy.

Tematyka szkoleń:

Prowadząca szkolenia: Agata Jankiewicz

Agata Jankiewicz - pedagożka, pedagożka specjalna, terapeutka integracji sensorycznej, psychoterapeutka

Tematy szkoleń:

Prowadzący szkolenia: dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ w Katowicach

dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ w Katowicach - memetyk, propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania; autor książek Zielony mem (2012), Szkoła neuronów: o nastolatkach, kompromisach i wychowaniu (2017), Unikat. Biologia wyjątkowości (2018), Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej (2018), Strefa napięć. Historia naturalna konfliktu z nastolatkiem (2020).

Tematy szkoleń:

Prowadzący szkolenia: dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM w Poznaniu

dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM  – adiunkt w Zakładzie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ekspert z zakresu komunikacji w szkole, przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych, trudnych zachowań, zwłaszcza wyzwań wychowawczych w erze cyfrowej oraz edukacji medialnej; koordynator polskiej części badań EU Kids Online; autor, współwykonawca i wykonawca ponad czterdziestu projektów, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych; autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej pt. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży oraz Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży; inicjator, redaktor i współautor publikacji Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.

Tematy szkoleń: