Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Szkolenia dla rad pedagogicznych

Kalejdoskopowo zmieniająca się rzeczywistość oraz doświadczenie pandemii wymusza dziś na nas szybkość reakcji
i dopasowanie oferty szkoleniowej do najpilniejszych Państwa potrzeb, będących konsekwencją rozmów z Państwem, wsłuchiwania się w sugestie, wyników przeprowadzanych ewaluacji, a nade wszystko rozeznaniem współczesnych tendencji w edukacji społecznej.

Naszym celem - jako Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli - jest przede wszystkim umożliwienie Państwu doskonalenia zawodowego i zdobycie kompetencji pozwalających na skuteczne i profesjonalne podejmowanie różnorodnych działań edukacyjno-wychowawczych oraz podpowiedź rozwiązań pedagogicznych, elastycznych
w dzisiejszej rzeczywistości, jak również refleksji na temat samego nauczania, które wymaga dziś od nas myślenia świadomego i krytycznego.

Tym chętniej pragniemy przekazać Państwu naszą ofertę - dyktowaną naszym 20-letnim doświadczeniem w organizacji szkoleń dla rad pedagogicznych - i będącą efektem współpracy z najwybitniejszym specjalistami i ekspertami.

Wraz z ofertą szkoleniową nieustannie deklarujemy naszą otwartość na wszelkie konsultacje, wynikające z Państwa oczekiwań i analiz potrzeb edukacyjnych.

Prowadzimy szkolenia zgodne z  podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

SZKOLENIA I WARSZTATY - WYBÓR

Oferujemy kompleksowe podejście do realizacji każdego szkolenia:

  • badanie potrzeb edukacyjnych i indywidualne konsultacje dotyczące tematyki
  • przeprowadzenie szkolenia (w formule stacjonarnej lub online)
  • autorsko opracowane materiały szkoleniowe
  • ewaluację szkolenia w postaci raportu i sprawozdania merytorycznego
  • imienne zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu wystawione na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019, poz. 1045).

 

Staramy się, aby nasza oferta szkoleniowa była zindywidualizowana i interdyscyplinarna, dlatego zapraszamy Państwa do konsultacji indywidualnych, celem dopasowania szkoleń i warsztatów do Państwa potrzeb i oczekiwań.

 

Zapraszamy do skomponowania własnego programu doskonalenia zawodowego!

Prowadzący szkolenia: Tomasz Bilicki

Tomasz Bilicki - certyfikowany interwent kryzysowy; pedagog; specjalista z zakresu innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych; twórca metody Motivation Punch

Tematy szkoleń:

Prowadzący szkolenia: dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ w Katowicach

dr Marek Kaczmarzyk, prof. UŚ w Katowicach - memetyk, propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania; autor książek Zielony mem (2012), Szkoła neuronów: o nastolatkach, kompromisach i wychowaniu (2017), Unikat. Biologia wyjątkowości (2018), Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej (2018), Strefa napięć. Historia naturalna konfliktu z nastolatkiem (2020).

Tematy szkoleń:

Prowadząca szkolenia: dr Izabela Fornalik

Izabela Fornalik - doktor nauk humanistycznych; certyfikowana psychoterapeutka CBT, pedagożka specjalna i edukatorka seksualna w procesie certyfikacji na seksuologa klinicznego; członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego; autorka licznych publikacji na temat seksualności, m.in. książek: „Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli”, „Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz pomocy dydaktycznych do edukacji seksualnej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na co dzień pracuje w Klinice Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Tematy szkoleń:

Prowadzący szkolenia: dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM w Poznaniu

dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM  – adiunkt w Zakładzie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ekspert z zakresu komunikacji w szkole, przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych, trudnych zachowań, zwłaszcza wyzwań wychowawczych w erze cyfrowej oraz edukacji medialnej; koordynator polskiej części badań EU Kids Online; autor, współwykonawca i wykonawca ponad czterdziestu projektów, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych; autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej pt. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży oraz Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży; inicjator, redaktor i współautor publikacji Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.

Tematy szkoleń: