Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dnia 28 czerwca 2013r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i podsumowanie projektu Kreatywna Szkoła, w której wzięli udział: Prezes Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, kierownik projektu Lidia Nowak, Partnerzy projektu- Sekretarz Gminy Żarów Sylwia Pawlik oraz Radni Gminy Żarów, dyrektor , nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Podsumowując realizację projektu, Pani Prezes Anna Szywała zwróciła uwagę, na wymierne efekty działań podejmowanych na rzecz podniesienia jakości oferty edukacyjnej w szkole. Ogromne zaangażowanie Dyrektora placówki przyczyniło się w znacznej mierze do sukcesu projektu.

Podczas uroczystości Prezes Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała została wyróżniona statuetką Przyjaciela Szkoły.

Nie mogło również zabraknąć występów artystycznych dzieci, które chętnie zaprezentowały zdobyte umiejętności i talenty.

Zwieńczeniem realizacji projektu było uroczyste wręczenie 58 uczniom i uczennicom „Certyfikatów kreatywnego ucznia/kreatywnej uczennicy”.