Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

ZASADY WSPÓŁPRACY

Proponujemy Państwu dalece zróżnicowane formy doskonalenia zawodowego oraz rozwoju osobistego:

  • szkolenia dedykowane

- organizowane dla pracowników konkretnej instytucji/ firmy pozwalają na wprowadzanie pozytywnych zmian przyzwyczajeń pracowników poprzez doskonalenie strategii rozwoju potencjału ludzkiego oraz wypracowanie u nich oczekiwanych kompetencji i umiejętności;

- zakres programowy szkolenia, czas jego trwania oraz miejsce są efektem ścisłej współpracy z daną instytucją/ firmą

  • szkolenia otwarte

- poprzez staranny dobór tematyki i treści stanowią aktualną odpowiedź na potrzeby rynku;

- odbywają się w salach wykładowych naszej Firmy, gdzie dbałość o jak najlepszą atmosferę pracy łączy się z dążeniem do uzyskania najwyższej jakości usług;

- dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych tematów umożliwiają wybór najbardziej optymalnej oferty, która pozwala podnieść kwalifikacje i odnieść oczekiwany sukces


Oferowane szkolenia prowadzimy w różnorodnej formie:

 

  • warsztaty szkoleniowe
  • konferencje i seminaria
  • indywidualne i grupowe konsultacje
  • szkolenia dedykowane rad pedagogicznych
  • poradnictwo i doradztwo
  • studia podyplomowe (we współpracy z wyższymi uczelniami)

* Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie/ świadectwo/ dyplom - zgodnie z wymogami, regulowanymi odrębnymi przepisami.