Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Od kanoniczności do rzeczywistości, czyli nauczyciel – bibliotekarz przed nowym/ starym wyzwaniem

Założenia merytoryczne - cele:

  • Przypomnienie założeń nowych podstaw programowych (SP i ponadpodstawowa) ze szczególnym uwzględnieniem kanonu lektur
  • Prezentacja form pracy biblioteki uwzgledniających nową rzeczywistość szkolną
  • Sposoby promocji czytelnictwa na poziomie szkoły oraz w rzeczywistości pozaszkolnej

 

Tematyka zajęć:

  • Wstęp do rozważań – podstawa programowa i jej znaczenie w rzeczywistości szkolnej
  • Biblioteka szkolna i pedagogiczna wobec nowego/starego położenia polonistyki szkolnej (z uwzględnieniem kontekstu pandemicznego)
  • Formy pracy nauczyciela-bibliotekarza z tekstem kultury
  • Możliwości promocji czytelnictwa z poziomu biblioteki – sygnalizacja problemu

 

Treści kształcenia:

  • Kanon lektur, jako wyzwanie przed polonistyka szkolną oraz pracą bibliotek w zreformowanej szkole
  • Filozofia podstawy programowej kształcenia ogólnego wobec możliwych zadań i wyborów nauczyciela-bibliotekarza
  • Sytuacja zagrożenia a możliwości współpracy biblioteki i szkoły

 

Prowadzący zajęcia:

Robert Mertuszka - doktor nauk humanistycznych, trener, wykładowca; specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz kształcenia kompetencji ucznia; szkoleniowiec z zakresu edukacji polonistycznej na wszystkich etapach edukacyjnych