Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

PSYCHOTRAUMATOLOGIA

Wykrzyknik   NOWY KIERUNEK STUDIÓW

 

PSYCHOTRAUMATOLOGIA

 

 Cel edukacji

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do teoretycznego i praktycznego kontaktu z osobami, które doświadczyły traumy a także wykształcenie umiejętności w zakresie diagnozy i terapii traumy. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami pracy, programami prewencyjnymi
i interwencyjnymi przygotowującymi do radzenia sobie z sytuacjami przekraczającym zasoby osobiste oraz warunkami uzyskiwania wzrostu potraumatycznego. Poszczególne bloki tematyczne przygotowują Słuchaczy do pracy w poradniach, gabinetach, oddziałach szpitalnych, klinikach ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych.

Studia przygotowują do profesjonalnej pracy z osobami, które przeżywają stres traumatyczny na skutek zdarzeń o różnorodnej etiologii i patogenezie, symptomatologii i konsekwencjach. Studia koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności z obszaru diagnostyki, opiniowania oraz oddziaływania psychologicznego i społecznego wobec osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) doświadczających traumy psychologicznej.

 

 Adresaci studiów

Oferta studiów skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów podyplomowych Interwencja kryzysowa oraz do osób, które ukończyły studia humanistyczne lub psychologiczne, w szczególności do pedagogów, terapeutów, psychologów, funkcjonariuszy publicznych, pracowników socjalnych, lekarzy oraz wszystkich osób, którzy w swojej pracy codziennej mają lub będą miały kontakt z osobami, które doświadczyły traumy.


 Wybrane treści kształcenia

 • Wprowadzenie do psychotraumatologii
 • Psychotraumatologia w kontekście rozwoju psychospołecznego człowieka
 • Diagnoza i ocena traumy psychicznej
 • Poszukiwanie rozwiązania – krótkoterminowa terapia eklektyczna
 • Poznawczo – behawioralne metody pracy z traumą
 • Inne metody pracy z traumą - metody wczesnej interwencji po zdarzeniu traumatycznym
 • Samobójstwo jako reakcja posttraumatyczna
 • Urazy psychiczne i zjawiska traumatyczne w kontekście uzależnień
 • Trauma wczesnodziecięca
 • Terapia traumy w modelu pracy nad przebaczeniem
 • Dolegliwości psychosomatyczne w kontekście traumy
 • Seksualność w kontekście psychotraumatologii
 • Przemoc domowa
 • Psychologiczne aspekty chorych onkologicznie
 • Mobbing i stalking - konsekwencje psychiczne

 

Organizacja - studia trwają dwa semestry. Prowadzone będą w formule hybrydowej (stacjonarnej i online)


Jak zapisać się na studia?

 poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica


Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal