Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

W ramach projektu „Nasz rozwój naszą szansą”, od 26.05.2014 r. do 18.06.2014 r., przeprowadzono cykl zajęć dla 40 nauczycieli z czterech szkół Gminy Strzelin objętych wsparciem:

  • Szkoły Podstawowej w Kuropatniku
  • Gimnazjum w Kuropatniku
  • Szkoły Podstawowej w Białym Kościele
  • Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach

Zaplanowane do realizacji zajęcia obejmowały:

  • Innowacyjne metody uczenia i uczenia się
  • Innowacyjne metody uczenia matematyki
  • Innowacyjne metody uczenia przyrody
  • Innowacyjne metody uczenia jezyka polskiego i obcego

39 godzin zajęć prowadzili wybitni wykładowcy, trenerzy, specjaliści w zakresie dyscyplin szczegółowych, wyznaczonych ramami tematycznymi poszczególnych zajęć:

Marek Szurawski - ekspert w dziedzinie wszechstronnego rozwoju możliwości umysłowych człowieka, nowoczesnych technik uczenia i kształcenia możliwości ludzkiej pamięci; tłumacz, dziennikarz; autor bestsellerowych książek, m.in. : „Pamięć. Trening interaktywny”, „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski”, „Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski”.

Andrzej Peć - edukator, konsultant; ekspert w zakresie upowszechniania nowej podstawy programowej; współautor opracowania i koordynowania Ogólnopolskiego Programu dla Nauczycieli „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”.

Katarzyna Rojkowska – psycholog; propagująca skuteczne metody nauki; autorka podręczników i metodyki szkoleń programu Zarządzania Informacją; animatorka cykli szkoleń dla rodziców, pedagogów i nauczycieli pokazujących, jak stymulować rozwój dziecka; autorka licznych książek, publikacji; autorka programów Leo English, Leo Maniak i Leo Maluch.

Prowadzący zajęcia stosowali aktywizujące metody dydaktyczne; doskonalenie kompetencji przeprowadzono przy wykorzystaniu autorskich materiałów szkoleniowych.

Głównym założeniem międzyszkolnego doskonalenia nauczycieli, proponowanego przez projekt „Nasz rozwój naszą szansą” było wzrost umiętności stosowania i wykorzystwania metod aktywizujących i innowacyjnych, dzięki czemu nabyte umiejętności będą mogły być wykorzystywane na zajęciach z uczniami, również po zakończeniu projektu.

Sposób prowadzenia i organizacja szkoleń podlegały ciągłemu monitoringowi efektywności. Zgodnie z  założeniami projektu przeprowadzono na rozpoczęcie zajęć  pre-test i post-test na zakończenie zajęć, dając możliwość zweryfikowania stopnia przyrostu wiedzy, umiejętności z danego zakresu merytorycznego. Na zakończenie zajęć przeprowadzono ewaluację. W anonimowych ankietach uczestnicy zgłaszali bardzo dużą satysfakcję z udziału w doskonaleniu zorganizowanym w ramach projektu „Nasz rozwój naszą szansą” m.in.: "zajecia bardzo ciekawe", "szkolenie bardzo przydatne", "szkolenie - rewelacja", a także  entuzjastyczne komentarze padały w odniesieniu do wykładowców m.in.: "Wielki profesjonalizm wykładowcy", "Rewelacja, wielka osobowosć", "Prowadzący potrafi zainteresować tematem".

Zajęcia szkoleniowe odbywały się w siedziby Firmy Szkoleniowo-Doradczej (Lidera Projektu), oraz w Szkole Podstawowej w Kuropatniku, gdzie zadbano o sprawną organizację, atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejetnosci oraz zapewniony został catering w formie kawy, herbaty, wody i słodkiego poczęstunku.

Innowacyjne metody uczenia i uczenia się (30,31-05-2014 r.)

Prowadzący zajęcia - Marek Szurawski

Innowacyjne metody uczenia matematyki (26-05-2014 r.)

Powadzący zajęcia - Andrzej Peć

Innowacyjne metody uczenia przyrody (11-06-2014 r.)

Prowadzący zajęcia - Andrzej Peć

Innowacyjne metody uczenia języka polskiego i obcego (18-06-2014 r.)
Prowadząca zajęcia -Katarzyna Rojkowska