Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z nowych metod nauczania języka angielskiego 

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne-poszukiwanie i wdrażanie metod badawczych w obrębie przyrody 

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - praktyczne i innowacyjne wykorzystanie narzędzi matematycznych w życiu codziennym

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne z nauki języka polskiego 

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z ekspresji kulturalnej

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu logopedii

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu logopedii

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu logopedii

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu logopedii

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z ekspresji kulturalnej