Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

Matematyka w klasach 4-6

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele

Gimnastyka korekcyjna

Szkoła Podstawowa w Białym Kościele
Kółko przyrodniczo- plastyczne z wykorzystaniem technik ICT

Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach

Wycieczka do ogrodu botanicznego we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa w Nieszkowicach
Ruch to zdrowie - zajęcia aerobowo-taneczne

Szkoła Podstawowa w Kuropatniku
Ruch to zdrowie

Szkoła Podstawowa w Kuropatniku
Zajęcia logopedyczne

Gimnazjum w Kuropatniku
Przyroda