Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

O nas


Funkcjonujemy od 2001 roku.
 

  • ponad 100 tysięcy uczestników szkoleń doskonaliło swoje kompetencje zawodowe
  • ponad 10 tysięcy osób uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe
  • we współpracy z wyższymi uczelniami zorganizowaliśmy blisko 100 kierunków studiów podyplomowych
    (m.in. z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze, Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi)
  • prawie 4 tysiące beneficjentów otrzymało wsparcie dzięki realizacji projektów dofinansowanych z UE
  • realizujemy projekty unijne: szkoleniowe, inwestycyjne, badawcze, doradcze
  • organizujemy międzynarodowe wizyty studyjne i konferencje, promujące uczenie się przez całe życie
  • prowadzimy doradztwo personalne, zawodowe, prawne w zakresie zamówień publicznych, usług medycznych; doradztwo unijne, coaching dla firm i indywidualny.