Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu pt. "Dolnośląskie ku jakości"

Grupę docelową projektu stanowią średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa posiadające jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego, które wcześniej nie korzystały z pomocy publicznej/pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo w ramach POKL.

 

Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach z branż strategicznych dla województwa dolnośląskiego, o największym potencjale rozwojowym i zapewniających zielone miejsca pracy: chemiczna, meblarska, energii odnawialnej, produkcji sprzętu RTV i AGD, metalowa, informatyczna, spożywcza, turystyczna, uzdrowiskowa, usługowa, handlu detalicznego i hurtowego, budownictwo, produkcja pojazdów samochodowych, logistyka.

 

Ponadto uczestnik szkoleń powinien spełniać następujące warunki: posiadać miejsce zamieszkania na terenie województwa dolnośląskiego, być właścicielem przedsiębiorstwa lub zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, zostać oddelegowany na szkolenie przez pracodawcę.

 

Szkolenie trwa 2 lub 3 dni przez 24 godziny lekcyjne i realizowane jest w formie wykładów i ćwiczeń. Organizator zapewnia salę szkoleniową, a także wyżywienie uczestników podczas szkolenia.

Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne w formie drukowanej oraz po zaliczeniu egzaminu, odpowiedni certyfikat.

Przedsiębiorstwa delegujące pracowników na szkolenia w ramach projektu korzystają z pomocy publicznej de minimis. Jedna osoba może wziąć udział w dwóch szkoleniach w ramach projektu.

 

Aktualnie trwa nabór na następujące szkolenia:

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO/TS 16949

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO/TS 16949
Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS 18001
Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg OHSAS 18001 
Auditor Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli -  HACCP
Pełnomocnik Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli – HACCP

Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji
Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji

 

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C  ul.  Łukasińskiego 2/3; 58-100 Świdnica

tel. 074/852-24-73 /  500-237-012   biuro@annaszywala.pl

 

Projekt pt. „Dolnośląskie ku jakości” nr POKL.08.01.01-02-170/12 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1