Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Polityka jakości

Misją Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała jest aktywne współuczestniczenie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wiedzy; skuteczne wspieranie w idei całożyciowego uczenia się, rozwoju osobistego, zawodowego, zdobywaniu nowych umiejętności i kreatywnych kompetencji poprzez organizowanie na jak najwyższym poziomie różnorodnych form szkoleniowo – doradczych.

Podejmujemy niezbędne działania dla sprostania rosnącym wymaganiom naszych Klientów.
Realizację założonych celów zapewnia funkcjonujący system jakości zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Dążymy do wzmacniania pozycji lidera na rynku usług szkoleniowo-doradczych, dbamy o zdobywanie nowych Klientów poprzez identyfikowanie nowych potrzeb i możliwości rynkowych.

Kodeks wartości
•    stosujemy strategię stałego wzrostu poziomu jakości usług szkoleniowo-doradczych
•    każdy Klient jest dla nas najważniejszy
•    kreatywnie myślimy o potrzebach Klienta
•    współpracujemy z kompetentną, wykwalifikowaną kadrą wykładowców
•    tematykę szkoleniowo-doradczą dostosowujemy do profilu firmy, uwzględniając specyfikę branży
•    stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników

 

Firma Szkoleniowo–Doradcza Anna Szywała S.C. chce pozostać samodzielną, silną finansowo organizacją i intensywnie się rozwijać. Jesteśmy rzetelnymi partnerami w kontaktach z wszystkimi instytucjami działającymi w obszarze społecznym i gospodarczym.


Powyższa Polityka Jakości gwarantuje spełnienie wymagań i oczekiwań naszych Klientów i utrzymywanie wiodącego poziomu jakości.

 

Certyfikat ISO