Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH 2014

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem do udziału w 7-godzinnym szkoleniu.

Program szkolenia:

 • Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
  w 2014 r. i od osób fizycznych (PIT) w 2014r., w tym:

a) zmiany dla wspólników spółek komandytowo-akcyjnych,

b) zbycie praw majątkowych jako odliczenie,

c) dodatkowa opłata produktowa a koszty podatkowe

 • Wybrane ulgi i odliczenia podatkowe za 2013r. rozliczane
  w zeznaniach składanych w 2014 r.
 • Zasady korekt przychodów i kosztów podatkowych wynikające z przepisów o zapobieganiu zatorom płatniczym (zapłata jako element niezbędny do rozpoznania kosztu)
 • Szczególne zasady rozpoznania kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • Zmiany w podatku VAT – skutki w podatkach dochodowych
 • Podatki dochodowe w najnowszych interpretacjach organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów administracyjnych

Prowadząca zajęcia: Magdalena Rękas – doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o/ Jelenia Góra; specjalista z zakresu polityki podatkowej, w szczególności opodatkowania w przedsiębiorstwie i rynku pracy; wieloletni doradca ds. finansowo-podatkowych, w tym konsultingu inwestycyjnego, analiz, raportów, biznes planów.

Zgłoszenia i informacje:

 • Każdy uczestnik otrzyma autorskie materiały wykładowcy oraz certyfikat ukończenia szkolenia
 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy
 • Oferujemy również możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 15 osób