Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

RYTMIKA I EDUKACJA MUZYCZNA W PRZEDSZKOLU

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności zastosowania rytmiki w edukacji przedszkolnej;
 • Uświadomienie roli zajęć rytmiczno-muzycznych w ogólnym rozwoju dziecka;
 • Nabycie umiejętności wykorzystania instrumentów perkusyjnych do ćwiczeń rytmiczno-ruchowych;
 • Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych z wykorzystaniem piosenek, ćwiczeń rytmicznych i tańców;
 • Umiejętności projektowania zajęć uwzględniających korelację różnych dziedzin sztuki

Program zajęć:

 • Psychomotoryka dzieci w wieku przedszkolnym;
 • Podstawowe zasady muzyki i rytmiki;
 • Terapia rytmiczno – muzyczna / Rytmikoterapia;
 • Metody Orffa, Dalcroze'a, Cramera;
 • Gra na instrumentach perkusyjnych – aranżacje utworów wraz z improwizacją;
 • Emisja i higiena głosu;
 • Tańce różnych narodów, tańce w kręgu;
 • Zabawy muzyczno – ruchowe;
 • Radosna kinezjologia;
 • Formy aktywności ruchowej uwzględniające korelację różnych dziedzin sztuki;
 • Sposoby aktywizowania dzieci w zabawach integracyjnych, twórczych i odtwórczych

Prowadząca zajęcia: Bożena Piotrowska - animator KLANZY; edukator Nowej Szkoły; posiada certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć z Pedagogiki Zabawy, Muzykoterapii i Metody Dobrego Startu.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem;

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy;

Oferujemy również możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób