Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KLUB MYŚLI INTELEKTUALNEJ - XXI WIEK

 

 

TADEUSZ MAZOWIECKI (15.10.2007 r.)

Prawda może narzucać się tylko siłą samej prawdy, a nie przymusem.

Pierwszym gościem Klubu był Premier Tadeusz Mazowiecki. Tematem wykładu inauguracyjnego były "Perspektywy i zagrożenia polskiej demokracji".

Tadeusz Mazowiecki - jedna z najważniejszych postaci najnowszej historii naszego kraju. Publicysta, działacz społeczny i polityk. Pierwszy Premier III Rzeczypospolitej w latach 1989-1991. Nagrodzony wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami. Jest doktorem honoris causa uniwersytetów w Leuven, Genui, Giessen, Poitiers, Exeter, Tuzli, a także Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kawaler Orderu Orła Białego.

Ciągle uważa, że jeszcze wiele jest do zrobienia.

LESZEK BALCEROWICZ (31.01.2008 r.)

Szybki, nieprzerwany rozwój - a tego potrzebuje dziś Polska - nie jest kwestią poglądów, ale wiedzy.

Klub Myśli Intelektualnej miał zaszczyt gościć prof. Leszka Balcerowicza. Spotkaniu towarzyszył Duch Obywatelskiego Rozwoju, a tematem przewodnim wykładu były "Demokracja. Praworządność. Gospodarka - filary społeczeństwa obywatelskiego".

Leszek Balcerowicz - ekonomista i polityk, przedstawiciel szkoły ekonomicznej zwanej monetaryzmem, wicepremier i minister finansów w trzech rządach, były prezes Narodowego Banku Polskiego. Kawaler Orderu Orła Białego.

Za swoje dokonania został uhonorowany wieloma nagrodami krajowymi i międzynarodowymi. Tytuły doktora honoris causa przyznało mu wiele uczelni polskich i zagranicznych.

MAREK SAFJAN (27.11.2008 r.)

Bez otwartej, solidnej i szerokiej debaty publicznej w Polsce nad sprawami naprawdę ważnymi nie da się posunąć niczego do przodu. Społeczeństwo nieuczestniczące w debacie, nierozumiejące istoty problemów, atakowane prymitywnymi informacjami z politycznego magla i piekiełka nie jest w stanie racjonalnie spojrzeć na rzeczywistość i wziąć odpowiedzialności za swoje własne sprawy.

Podczas spotkania z sympatykami Klubu Myśli Intelektualnej, prof. Marek Safjan wygłosił wykład zatytułowany "Co to jest kultura konstytucyjna w państwie demokratycznym?"

Marek Safjan - profesor w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, w latach 1998-2006 Prezes Trybunału Konstytucyjnego, członek stowarzyszeń: Association Internationale de Droit, Ethique et Science, Acedemie Internationale de Droit Compare oraz Associacion Henri Capitant des Amis de la Culture Jurisdique Francaise. Członek Komitetu Helsińskiego w Polsce. Od 2009 jest Sędzią Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

WŁADYSŁAW FRASYNIUK (20.04.2009 r.)

Z okazji 20-rocznicy Obrad Okrągłego Stołu i wolnych wyborów do Sejmu i Senatu III RP, Klub Myśli Intelektualnej gościł legendę Dolnośląskiej Solidarności Władysława Frasyniuka.

Władysław Frasyniuk - polityk, przedsiębiorca, działacz opozycji w PRL. W roku 2006 za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został udekorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

MAREK SZURAWSKI (21.01.2011 r.)

Polska za 20 lat "Doliną Krzemową" intelektu - krajem ludzi o nadzwyczajnej sprawności intelektualnej, twórczo myślących i najszybciej uczących się w szkołach będących wzorem dla całego świata. I idących drogą własnej oryginalności, dla dobra swojego, rodaków i całego kraju.

Wymiana i przepływ myśli w dzisiejszym spotkaniu to jeden z wielu kroków w drodze do tego celu - dla mnie ogromnie miły i satysfakcjonujący, za co serdecznie dziękuję, i Klubowi i pani Prezes.

JAN KUBAŃ (18.05.2011 r.)

Na czy to wszystko polega?

Sam siebie ciągle pytałem: "Dlaczego...?" (...) Przecież wszystko to, co dzieje się wokół nas, musi wynikać z jakichś podstawowych zasad i praw! Musi zatem istnieć coś takiego jak... fizyka życia! Musi! Problem tylko w tym, ze jeszcze jej nie znamy.

(Fragment książki "Fizyka życia")

 Dnia 18 maja 2011 r. Klub Myśli Intelektualnej miał zaszczyt gościć Jana Kubania, który wygłosił wykład zatytułowany "Fizyka życia. Myślenie absolutne, czyli: jak myśleć, by rozumieć?"

Jan Kubań

Jan Kubań (pseudonim literacki John Freeslow) - naukowiec - fizyk, biocubernetyk, z pasji wnikliwy obserwator procesów społecznych; członek Rady Programowej Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonimicznego PAFERE, której misją jest uczenie młodych Polaków podstaw ekonomii; twórca programów komputerowych do analizy strategiczno-taktycznej gier sportowych; alpinista, jeden z nielicznych Polaków, któremu udało się pokonanie jednej z najtrudniejszych ścian alpejskich - Zachodniej Ściany Dru.

PAWEŁ DOBROWOLSKI (08.02.2013 r.)

"Budujemy społeczeństwo obywatelskie" to temat spotkania z prezesem Forum Obywatelskiego Rozwoju, Pawłem Dobrowolskim.

P.Dobrowolski

P.Dobrowolski

Paweł Dobrowolski - absolwent Wydziału Ekonomii Harvard University; członek Zarządu Polskiej Fundacji Rozwoju Oświaty; pracował m.in. z prof. Jeffrey'em Sachsem; od wielu lat zajmuje się doradztwem gospodarczym; autor ksiązek i artykułów o bankowości centralnej, upadłości, mediach oraz gospodarce; pomysłodawca wprowadzenia w Polsce wysłuchania publicznego; strażak w Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

GRAŻYNA CZETWERTYŃSKA

Grażyna Czetwertyńska