Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Charyzmatyczne przywództwo w edukacji

 

Cel główny zajęć:

Poznanie kompetencji charakterystycznych dla charyzmatycznego dyrektora szkoły i metod pozwalających wzmacniać charyzmę


Wątki tematyczne:

 • Charyzma u podstaw przywództwa transformacyjnego
 • Charyzma lidera – blaski i cienie
 • Style charyzmy – wprowadzenie do koncepcji O. Fox Cabane
 • Moja charyzma – autodiagnoza
 • Kompetencje charyzmatycznego dyrektora szkoły:
  - Autorytet

  - Wizja

  - Dobroć

  - Uważność
 • Autorytet dyrektora szkoły:
  - Jak budować wizerunek dyrektora szkoły?

  - Przekaz, który buduje autorytet

  - Jak prowadzić spotkania i zebrania?

 

Spodziewane efekty doskonalenia zawodowego:

 • Poszerzenie wiedzy o rolach i zadaniach kadry menedżerskiej
 • Znajomość zależności między charyzmą a stylem przywództwa
 • Znajomość teorii stylów charyzmy wg. O.Fox-Cabane
 • Umiejętność wzmacniania wybranych obszarów charyzmy dyrektora szkoły
 • Poszerzenie wiedzy na temat budowania autorytetu dyrektora szkoły
 • Znajomość zasad prowadzenia inspirującego spotkania i wywiadówki.

 

Prowadząca szkolenie:

Dorota Nawrotek - akredytowany coach Izby Coachingu, pedagog i nauczyciel akademicki; licencjonowany konsultant narzędzia badania odporności psychicznej MTQ48, licencjonowany konsultant badania Zintegrowanego Modelu Przywództwa ILM72. Prowadzi warsztaty, szkolenia oraz sesje coachingowo-mentoringowe dla nauczycieli  i wykładowców akademickich, a także dla zarządów firm i organizacji. Tworzy programy studiów i kursów, programy szkoleniowe, artykuły dziennikarskie i eksperckie.