Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Charyzma w edukacji

Program szkolenia:

1. Style charyzmy – wprowadzenie do koncepcji O. Fox Cabane.

2. Moja charyzma – autodiagnoza.

3. Charyzma autorytetu:

    a.  autorytet – o co chodzi?

    b. pewność siebie i stres w czasie wystąpień,

    c.  komunikat, który buduje autorytet,

    D. zaprezentuj się.

4. Charyzma wizjonerska  - misja, pasja, intencja.

5. Uważność:

     a. coaching a  budowanie relacji,

     b. charyzmatyczna komunikacja,

     c. pytania, które podnoszą.

6. Charyzma dobroci – kiedy i jak ją stosować?

 

Efekty szkolenia:

- znajomość teorii stylów charyzmy wg. O.Fox-Cabane,

- umiejętność zidentyfikowania dominującego stylu własnej charyzmy,

- pogłębienie wiedzy o zasadach budowania wizerunku i autoprezentacji w edukacji,

- umiejętność zastosowania wybranych metod radzenia sobie ze stresem w sytuacji ekspozycji społecznej, 

- znajomość zasad prowadzenia inspirującej prezentacji, spotkania, lekcji,

- poszerzenie wiedzy o zasadach budowania relacji z uczniem i rodzicem.

 

Prowadzenie zajęć:

Dorota Nawrotek - akredytowany coach Izby Coachingu, trener grupowy, wykładowca, dziennikarz. Konsultantka badania Odporności Psychicznej testem MTQ48 oraz badania Zintegrowanego Modelu Przywództwa ILM72.