Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

TRENING REGULACJI EMOCJI

Emocje są bardzo ważne w naszym życiu. Czy wiesz, że emocje można regulować? Można też nauczyć się takiej regulacji. Zapraszamy osoby zainteresowane rozpoznawaniem i rozumieniem emocji (własnych oraz innych osób) oraz ich regulacją

 

Wybrane treści kształcenia

 • Podstawy teoretyczne – emocje podstawowe i pochodne (klasyfikacja, podział)
 • Wiedza z zakresu teorii poliwagalnej
 • Klasyczny trening regulacji emocji dla dorosłych
 • Trening autogenny Jacobsona
 • Trening uważności w ujęciu terapii ACT
 • Metody pracy z emocjami (w tym m.in. diagnozy, techniki i metody, zasady pracy, ewaluacji)
 • Praktyczne techniki i metody regulacji emocji
 • Zasady prowadzenia treningu Self Reg dla dzieci i nastolatków
 • Rozpoznawanie stresu i techniki relaksacji, zmysły i dobry dotyk
 • Ćwiczenia w zakresie tworzenia planów treningów regulacji emocji
Po szkoleniu Uczestnik/ Uczestniczka:
 
w zakresie wiedzy zna i rozumie
 • fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
 • wybrane zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym
 • zasady prowadzenia treningu regulacji emocji wg wybranych modeli
 • metodykę pracy treningu rozpoznawania i regulacji emocji
 • w zakresie umiejętności potrafi
 • konstruować i prowadzić zajęcia na temat emocji 
 • prowadzić trening regulacji emocji w oparciu o zasady Self Reg i teorii poliwagalnej
 • rozwijać umiejętności społeczne, w tym kształtowania umiejętności prawidłowych emocji i zachowań, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie
 • w sytuacjach trudnych

w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:
 • podejmowania refleksji nad własnym stylem pracy w aspekcie radzenia sobie
 • z emocjami
 • wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń pedagogicznych
 • przyjęcia postawy rozumienia innych osób i ich zachowania oraz okazywania szacunku
Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują:
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Trenera Regulacji Emocji
 • scenariusze zajęć autorskiego programu z załącznikami i pełną obudową programową
Zajęcia realizowane będą w formule blended learning:
Stacjonarnie (14 godz. dydaktycznych)
w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2/3 w Świdnicy
Online (11 godz. dydaktycznych)
o    praca online na podstawie przygotowanych filmów
o    praca praktyczna ze scenariuszami zajęć autorskiego programu
o    konsultacje
pobierz Trening_Regulacji_Emocji_oferta.docx Trening_Regulacji_Emocji_oferta.docx