Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Interwencja kryzysowa w placówkach oświatowych

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej w szkole/ placówce oświatowej.

Tematyka szkolenia:

  • Krótka historia interwencji kryzysowej. Czym jest interwencja kryzysowa?
  • Wprowadzenie do psychologii kryzysu. Rodzaje i fazy kryzysu. Stres a motywacja
  • Kluczowa rola dyrektora i nauczyciela w interwencji kryzysowej wobec ucznia i rodziny ucznia
  • Wybrane problemy psychiczne nastolatków: niska samoocena, depresja, samookaleczania
  • Procedury postępowania w interwencji kryzysowej w szkole/ placówce oświatowej
  • Case study – scenariusze interwencji kryzysowej wobec uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli w sytuacjach
  • Konspekty godzin wychowawczych: Kryzys oraz problemy psychiczne młodych osób

Jak zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

  • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
  • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
  • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal