Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Psychoseksualność w szkole

- O WSZYSTKIM, CO MOŻE NAS ZASKOCZYĆ W SPRAWIE PŁCI I ORIENTACJI SEKSUALNEJ


Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • radzenia sobie z sytuacjami trudnymi związanymi z psychoseksualnością 
 • tworzenia środowiska szkolnego przeciwdziałającego występowaniu dyskryminacji i wykluczenia
 • rozumienia młodych ludzi i ich zachowania oraz okazywania szacunku i postaw empatycznych
 • świadomości konieczności używania języka merytorycznego, opartego na nauce, wolnego od stereotypów i przekłamań. 

Szkolenie przyczynia się do pogłębionej refleksji na temat edukacji seksualnej prowadzonej w instytucjach, jej celów i wartości, i konieczności jej mądrego prowadzenia i dostosowywania do osób z różnorodnymi orientacjami i tożsamościami seksualnymi.

Tematyka szkolenia:

 • Historia pojmowania seksualności człowieka
 • Psychospołeczne i biologiczne aspekty seksualności człowieka
 • Seksualność dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnością
 • Orientacje a tożsamości: seksualne, psychoseksualne, romantyczne
 • Stres mniejszościowy, problemy i samobójstwa osób LGBT+
 • Prawa seksualne człowieka, uprzedzenia i przemoc wobec osób LGBT+
 • Normy seksualne
 • Parafilie i inne zaburzenia preferencji seksualnych
 • Grooming, przemoc seksualna i przestępstwa seksualne
 • Kontakt fizyczny nauczyciel/ nauczycielka – uczeń/ uczennica – zasady
 • Coming out, dziecko interseksualne, transpłciowe, niebinarne, queer w szkole
 • Zasady rozmów z dziećmi/ uczniami o seksualności
 • Wsparcie osoby LGBT+ w szkole
 • Edukacja seksualna w szkole – mity i fakty

 

Jak zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal