Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

30-godzinne szkolenie w formule hybrydowej

nadające uprawnienia trenera TUS I i II stopnia


Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z metodyką pracy treningu umiejętności społecznych osób niedostosowanych społecznie oraz w spektrum autyzmu
 • zdobycie wiedzy o społecznym funkcjonowaniu człowieka
 • zdobycie kompetencji z zakresu rozwijania umiejętności społecznych, w tym kształtowania umiejętności pracy w grupie, prawidłowych zachowań, komunikacji społecznej Zdobycie postawy rozumienia innych osób i ich zachowania oraz okazywania szacunku
 • zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

Wybrane treści kształcenia:

 • Podstawy teoretyczne rozwoju umiejętności społecznych (w tym m.in.: czynniki warunkujące rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, wybrane zaburzenia w rozwoju)
 •  Metody pracy TUS (w tym m.in. diagnozy, techniki i metody, zasady pracy, ewaluacji)
 •  Praktyczne techniki i metody rozwijające kompetencje społeczne
 •  Trudne zachowania uczestników zajęć TUS
 • Ćwiczenia w zakresie tworzenia scenariuszy TUS
 • Zasady konstruowania TUS dla osób ze spektrum autyzmu – metodyka prowadzenia zajęć, organizacja procesów
 • Dostosowanie TUS do potrzeb osób w spektrum autyzmu
 • Interakcja, komunikacja i zachowanie osób w spektrum autyzmu w trakcie zajęć TUS
 • Integracja, zaufanie, krytyka a krytykanctwo, samoocena, zasady komunikacji, asertywność, schematyczne myślenie, emocje i uczucia, kontrola w złości
 • Kontakty w sieci, relacje a więzi
 • Rozpoznawanie stresu i techniki relaksacji, zmysły i dobry dotyk

Efekty szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy:

 • w zakresie wiedzy – znają zasady prowadzenia TUS w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie oraz w spektrum autyzmu
 • w zakresie umiejętności - potrafią skonstruować i prowadzić zajęcia zgodnie z metodyką TUS oraz jego modyfikacją w zakresie pracy z osobami w spektrum autyzmu
 • w zakresie postawy - podejmują refleksje nad własnym stylem pracy w aspekcie umiejętności społecznych

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Trenera Umiejętności Społecznych (TUS I stopnia) oraz tytułu Trenera Umiejętności Społecznych dla Dzieci i Młodzieży w Spektrum Autyzmu (TUS II stopnia)
 • scenariusze zajęć autorskiego programu KakTUS z załącznikami i pełną obudową programową

Szkolenie realizowane będzie w formule blended learning:

 • stacjonarnie (w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2/3 w Świdnicy)
 • online
 •  praca praktyczna ze scenariuszami zajęć autorskiego programu KakTUS
 •  praca online na podstawie przygotowanych filmów
 •  konsultacje
HARMONOGRAM ZAJĘĆ STACJONARNYCH
 
14 czerwca 2024 r. godz. 15.30 Zajęcia stacjonarne w siedzibie Firmy z Tomaszem Bilickim
25 czerwca 2024 r. godz. 11.00 Zajęcia stacjonarne w siedzibie Firmy z Krzysztofem Durnasiem