Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Psychotraumatologia - perspektywa szkolna

Cel szkolenia:

 • poznanie podstawowych pojęć psychotraumatologicznych i procesów traumatyzacji
 • rozwój podstawowych umiejętności pracy z młodzieżą, która doświadczyła traumy
 • rozwijanie uważności oraz szacunku dla osób z traumą.

 

Wybrana tematyka szkolenia:

 • psychotraumatologia  – wprowadzenie do zagadnienia
 • praca z uczniami, którzy doświadczyli traumy psychologicznej (m.in. związanej z konfliktem zbrojnym) i przeżywają stres traumatyczny, w tym poszukiwanie rozwiązania:
  o    powrót do codzienności
  o    podstawy psychoedukacji w trudnych sytuacjach
  o    przetwarzanie traumy
 • radzenie sobie z sytuacją traumatyczną
  o    pierwsza pomoc psychologiczna po zdarzeniu traumatycznym

Efekty kształcenia
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik/ Uczestniczka:

 • zdobył/a podstawową wiedzę w zakresie psychologii traumy i efektywnych metod wsparcia osób z urazami psychicznymi
 • opanował/a podstawy umiejętności prowadzenia pomocy dla osób z doświadczeniem traumy oraz znajdujących się w kryzysie psychologicznym
 • wykazuje postawę szacunku do osób z traumą i jej konsekwencjami oraz w kryzysie psychologicznymJak zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal

Psychotraumatologia - perspektywa szkolna

Cel szkolenia:

 • poznanie podstawowych pojęć psychotraumatologicznych i procesów traumatyzacji
 • rozwój podstawowych umiejętności pracy z młodzieżą, która doświadczyła traumy
 • rozwijanie uważności oraz szacunku dla osób z traumą.

 

Wybrana tematyka szkolenia:

 • psychotraumatologia  – wprowadzenie do zagadnienia
 • praca z uczniami, którzy doświadczyli traumy psychologicznej (m.in. związanej z konfliktem zbrojnym) i przeżywają stres traumatyczny, w tym poszukiwanie rozwiązania:
  o    powrót do codzienności
  o    podstawy psychoedukacji w trudnych sytuacjach
  o    przetwarzanie traumy
 • radzenie sobie z sytuacją traumatyczną
  o    pierwsza pomoc psychologiczna po zdarzeniu traumatycznym

Efekty kształcenia
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik/ Uczestniczka:

 • zdobył/a podstawową wiedzę w zakresie psychologii traumy i efektywnych metod wsparcia osób z urazami psychicznymi
 • opanował/a podstawy umiejętności prowadzenia pomocy dla osób z doświadczeniem traumy oraz znajdujących się w kryzysie psychologicznym
 • wykazuje postawę szacunku do osób z traumą i jej konsekwencjami oraz w kryzysie psychologicznymJak zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal