Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Komunikowanie z uczniami, rodzicami, współpracownikami. Trudny rodzic – jak radzić sobie z postawą roszczeniową

Cel szkolenia: podniesienie efektywności dydaktycznej uczestników poprzez:

 • kształtowanie strategii i umiejętności koniecznych we współpracy z rodzicami uczniów
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w relacjach z rodzicami

Tematyka szkolenia:

1. Na ścieżkach współpracy

 • Dlaczego tak trudno nam współpracować z rodzicami dzieci? Wyniki badań
 • Grzechy główne rodziców i nauczycieli w zakresie współpracy
 • Zasady współpracy z dorosłymi partnerami życia szkolnego

2. Efektywne prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych

 • Zasady komunikacji z rodzicem ucznia
 • Efektywne motywowanie rodziców do współpracy, skuteczne przekonywanie do proponowanych rozwiązań

3. Sytuacje trudne we współpracy z rodzicami

 • Analiza sytuacji trudnych w relacjach z rodzicami dzieci
 • Skuteczne radzenie sobie z rodzicem roszczeniowym, agresywnym, krytykującym, biernym i bierno agresywnym
 • Efektywne motywowanie rodziców do współpracy, skuteczne przekonywanie do proponowanych rozwiązań
 • „Pani syn się nie uczy” – czyli jak konstruktywnie przekazywać informacje trudne na temat dziecka
 • Wyrażanie swojego zdania, opinii; obrona swego stanowiska, obrona swoich praw, stawianie granic
 • Diagnoza własnego stylu reagowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych

 

Jak zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal