Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Neuroszkoła, od wiedzy neurobiologów do praktyki szkolnej

Cel szkolenia:

 • zdobycie wiedzy z zakresu przebiegu zmian neurorozwojowych w ludzkim OUN oraz ich wpływu na zachowania ludzi w różnym wieku, w tym zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu neuronauk wykorzystywanej w procesie uczenia (się)
Tematyka szkolenia:
 • Rozwój mózgu w czasie ontogenezy
 • Mózg nastolatka – okres krytyczny
 • Mózg dorosłego – rozwiązywanie problemów na podstawie utrwalonych wzorców
 • Rodzaje pamięci i mechanizmy neurologiczne zapamiętywania
 • Memy” jako jednostki dziedziczenia pozagenowego, kultura jako przepływ memów
 • Memetyczny nauczyciel
 • Układ kary i nagrody w praktyce szkolnej
 • Mechanizmy lustrzane. Odpowiedzialność „lustrzana” opiekuna.
 • Neurobiologiczna skuteczność metod dydaktycznych
 

Jak zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal