Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Wykorzystanie elementów muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo

Praca z dzieckiem impulsywnym i nieuważnym zawsze stanowi wyzwanie. Dzieci te łatwo uznać przez pomyłkę za nieposłuszne, niegrzeczne mimo, iż wiele ich zachowań nie wynika z niepokorności, ale z zaburzeń pracy mózgu i pewnych deficytów, np. uwagi, motywacji.

 

Cel zajęć:

Zwiększenie skuteczności dydaktycznej i wychowawczej poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • nadpobudliwości psychoruchowej (cechy charakterystyczne)
 • celów i profilaktyki terapii muzycznej
 • wykorzystania elementów muzykoterapii w pracy z dziećmi przejawiającymi nadpobudliwość psychoruchową

Treści kształcenia:

 • Cele profilaktyki i terapii muzycznej
 • Terapeutyczne znaczenie muzyki
 • Wykorzystanie elementów muzykoterapii w pracy z dzieckiem przejawiającym nadpobudliwość psychoruchową
 • Zadania terapeuty
 • Praktyczne ćwiczenia wg Mobilnej Rekreacji Muzycznej
 • Teksty, ćwiczenia, tańce i zabawy terapeutyczne
 • Ćwiczenia relaksacyjne
 • Zabawy terapeutyczne i integracyjne

Efekty kształcenia:

Uczestnik/ Uczestniczka szkolenia:

 • zna cele profilaktyki i terapii muzycznej oraz terapeutyczne znaczenie muzyki
 • wie, jakie są zadania i odpowiedzialność nauczyciela jako terapeuty dziecka
 • potrafi wykorzystać elementy muzykoterapii w pracy z dzieckiem
  z nadpobudliwością psychoruchową
 • zna teksty, tańce i zabawy do wykorzystania w terapii

 

Prowadzenie zajęć: Bożena Piotrowska - specjalistka z zakresu terapii pedagogicznej, metod aktywizujących, rytmiki i edukacji muzycznej, animator stowarzyszenia KLANZA; posiada certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć z pedagogiki zabawy, profilaktyki muzycznej, muzykoterapii.