Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Cele szkolenia:

Podniesienie efektywności dydaktycznej poprzez zdobycie praktycznych umiejętności:

 • prowadzenia zajęć rytmiki z małym dzieckiem
 • projektowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod muzyczno-rytmicznych
 • zastosowania właściwych ćwiczeń w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • wzbogacenia własnego warsztatu pracy o kreatywne metody pracy oparte na muzyce i zabawie
 • projektowania i prowadzenia zajęć muzyczno-terapeutycznych
 • zastosowania właściwych technologii TIK w edukacji muzycznej/ specjalnej

 

Program szkolenia:

 1. Rytmika jako metoda rozwijania twórczej aktywności ruchowej
 2. Edukacja przez ruch – elementy kinezjologii edukacyjnej
 3. Zastosowanie Metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka
 4. Metoda Carla Orffa
 5. Kinezjologia edukacyjna
 6. Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
 7. Muzykoterapia
 8. Pedagogika zabawy
 9. Zabawy z kodowaniem i programowaniem
 10. Zabawy integracyjne z instrumentami


Autorzy programu i prowadzenie zajęć:

 • Bożena Piotrowska - specjalistka z zakresu edukacji muzycznej, rytmiki, terapii pedagogicznej, edukator, certyfikowana specjalistka Metody Dobrego Startu
 • Andrzej Peć - pedagog; trener; dydaktyk; ekspert z zakresu wykorzystywania nowych technologii w edukacji i grywalizacji; autor gier edukacyjnych