Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Nowa formuła 35-godz. szkolenia

Cele szkolenia:

Podniesienie efektywności dydaktycznej poprzez zdobycie praktycznych umiejętności:

 • prowadzenia zajęć rytmiki z małym dzieckiem
 • projektowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod muzyczno-rytmicznych
 • zastosowania właściwych ćwiczeń w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • wzbogacenia własnego warsztatu pracy o kreatywne metody pracy oparte na muzyce i zabawie
 • projektowania i prowadzenia zajęć muzyczno-terapeutycznych

 

Program szkolenia:

 • Rytmika jako metoda rozwijania twórczej aktywności ruchowej
 • Edukacja przez ruch – elementy kinezjologii edukacyjnej  
 • Zastosowanie Metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Pedagogika zabawy 
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
 • Muzykoterapia

Autorka programu i prowadzenie zajęć:

 • Bożena Piotrowska - specjalistka z zakresu terapii pedagogicznej, metod aktywizujących, rytmiki i edukacji muzycznej, sztuki, edukator Nowej Szkoły; animator stowarzyszenia KLANZA; posiada certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć z pedagogiki zabawy, profilaktyki muzycznej, muzykoterapii i Metody Dobrego Startu

Metody zajęć:

Szkolenie kładzie nacisk na umiejętności praktycznego planowania i realizowania zajęć: ćwiczenia praktyczne, metoda warsztatowa, gry i zabawy, tańce integracyjne.

 

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbędą się w formule stacjonarnej w siedzibie Firmy:

 • 17 marca 2023 r. (piątek) godz. 17.00 – Rozpoczęcie zajęć
 • 18 marca 2023 r. (sobota)
 • 25 marca 2023 r. (sobota)
 • 01 kwietnia 2023 r. (sobota)