Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Trening Regulacji Emocji

25-godzinne szkolenie nadające uprawnienia Trenera Regulacji Emocji


Adresaci szkolenia

Zapraszamy

 • osoby zainteresowane rozpoznawaniem i rozumieniem emocji (własnych oraz innych osób) oraz ich regulacją
 • trenerów TUS

Treści kształcenia

 • Podstawy teoretyczne – emocje podstawowe i pochodne (klasyfikacja, podział)
 • Wiedza z zakresu teorii poliwagalnej
 • Klasyczny trening regulacji emocji dla dorosłych
 • Trening autogenny Jacobsona
 • Trening uważności w ujęciu terapii ACT
 • Metody pracy z emocjami (w tym m.in. diagnozy, techniki i metody, zasady pracy, ewaluacji)
 • Praktyczne techniki i metody regulacji emocji
 • Zasady prowadzenia treningu Self Reg dla dzieci i nastolatków
 • Rozpoznawanie stresu i techniki relaksacji, zmysły i dobry dotyk
 • Ćwiczenia w zakresie tworzenia planów treningów regulacji emocji

Program szkolenia objęty jest prawami autorskimi


Efekty szkolenia

Po szkoleniu Uczestnik/ Uczestniczka:

w zakresie wiedzy zna i rozumie

 • fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
 • wybrane zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym
 • zasady prowadzenia treningu regulacji emocji wg wybranych modeli
 • metodykę pracy treningu rozpoznawania i regulacji emocji

w zakresie umiejętności potrafi

 • konstruować i prowadzić zajęcia na temat emocji 
 • prowadzić trening regulacji emocji w oparciu o zasady Self Reg i teorii poliwagalnej
 • rozwijać umiejętności społeczne, w tym kształtowania umiejętności prawidłowych emocji i zachowań, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobiew sytuacjach trudnych

w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

 • podejmowania refleksji nad własnym stylem pracy w aspekcie radzenia sobie z emocjami
 • wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń pedagogicznych
 • przyjęcia postawy rozumienia innych osób i ich zachowania oraz okazywania szacunku

Autot programu i prowadzący szkolenie
Krzysztof Durnaś – pedagog, trener rozwoju osobistego, interwent kryzysowy, terapeuta
w nurcie TSR w procesie certyfikacji, konsultant badania odporności psychicznej MTQPlus oraz MindSonar, trener TUS, współautor programu treningu umiejętności społecznych kakTUS dla nastolatków. Ukończył studia z psychologii motywacji na SWPS w Warszawie, studia z coachingu oraz kilkaset godzin szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, wspierania innych w rozwoju, rozwiązywania problemów nastolatków i dorosłych. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem Łódzkim, Akademią Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu, Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie. Lubi pracować z nastolatkami i dorosłymi. Stale współpracuje z Firmą Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli w Świdnicy.
 

Korzyści dla Uczetników

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy otrzymują:

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Trenera Regulacji Emocji
 • scenariusze zajęć autorskiego programu z załącznikami i pełną obudową programową
Organizacja szkolenia

Zajęcia realizowane będą w formule blended learning:

 • Stacjonarnie (14 godz. dydaktycznych)

w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2/3 w Świdnicy

 • Online (11 godz. dydaktycznych)
  • praca online na podstawie przygotowanych filmów
  • praca praktyczna ze scenariuszami zajęć autorskiego programu
  • konsultacje