Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Psychotraumatologia

15-godzinne szkolenie stacjonarne

Cele szkolenia:

 • poznanie podstawowych pojęć psychotraumatologicznych i procesów traumatyzacji
 • rozwój podstawowych umiejętności pracy z osobami, które doświadczyła traumy
 • rozwijanie uważności oraz szacunku dla osób z traumą.

Wybrane treści szkolenia:

 • Czym jest trauma?
 • Dziedziczenie traumy
 • Specyfika krzywdzenia dzieci
 • Wczesna trauma przywiązania, rozwojowa i szokowa
 • Reakcje na traumę, pamięć somatyczna
 • Pięć adaptacyjnych stylów przetrwania
 • Złożony zespół stresu pourazowego
 • Zaburzenia dysocjacyjne po traumie
 • Pozytywne skutki zdarzeń traumatycznych
 • Wsparcie osoby po traumie
 • Psychoedukacja (w tym komiks o PTSD)
 • Poprawa życia codziennego
 • Ciało jako zasób i uzdrowiciel
 • Dwunastostopniowy Program Leczenia Traumy wg Petera Levine
 • Radzenie sobie: emocje, wspomnienia, procesy poznawcze, gniew, strach, wstyd i wina, samookaleczenia, dziecięce części osobowości, lęk przed przywiązaniem
 • Wspieranie rozwoju w dłuższej perspektywie.

 

Nasze szkolenie:

 • stanowi odpowiedź na ważne potrzeby edukacyjne nauczycieli, wychowawców, pedagogów dotyczące higieny psychicznej dzieci i młodzieży, w trudnej sytuacji obciążenia psychicznego, w jakiej obecnie się znajdujemy
 • koncentruje się na rozwijaniu praktycznych umiejętności z obszaru oddziaływania psychologicznego i społecznego wobec osób doświadczających traumy psychologicznej
 • umożliwia nabycie kompetencji pracy z dziećmi i młodzieżą pozwalających na rozwijanie umiejętności psychospołecznych oraz uzyskiwanie dostępu do własnych zasobów osobowościowych, indywidualnych oraz społecznych
 • kładzie nacisk na niezbędność propagowania aktualnej wiedzy na temat traum dzieci i młodzieży i udzielania wsparcia potraumatycznego.


Jak zamówić szkolenie?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal