Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Zdrowie psychiczne uczniów

Jak pracować w kryzysie?
Zapraszamy na spotkanie, na którym porozmawiamy wspólnie o kondycji psychicznej i dobrostanie uczniów.
Dzisiejsza  - niełatwa emocjonalnie i wciąż kryzysowa - sytuacja wymaga zdobycia/ doskonalenia nowych kompetencji i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy psychologicznej, tym, którzy jej potrzebują.
Poniżej prezentujemy propozycję seminarium, które pozwoli zbudować pomost pomiędzy koniecznością doskonalenia warsztatu pracy i wymaganiami dzisiejszej edukacji.  

Cel seminarium

  • doskonalenie kompetencji planowania i realizowania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, w szczególności wspieranie uczniów i dbanie o ich dobrostan w sytuacjach kryzysowych.
Program seminarium
  • Czym jest zdrowie psychiczne: kryteria zdrowia, kryteria zaburzeń
  • Rozpoznawanie podstawowych objawów zaburzeń zdrowia psychicznego: objawów depresji, lękowych, adaptacyjnych, traumatycznych
  • Rozpoznawanie sytuacji kryzysowych: charakterystyka i rodzaje kryzysów (w tym związanych z etapami rozwojowymi, oraz z sytuacjami traumatycznymi, jak np. doświadczanie przemocy)
  • Podstawy interwencji w przypadku zaobserwowania objawów zaburzeń zdrowia psychicznego, oraz w sytuacjach kryzysowych
  • Psychologiczne BHP pracy nauczyciela i opiekuna
Prowadząca seminarium
Agnieszka Mościcka-Teske - doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii; interwentka kryzysowa, kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Uniwersytecie SWPS
w Poznaniu; psychoterapeutka szkoleniowa w nurcie Gestalt; współtwórczyni i realizatorka projektów badawczych w zakresie oceny warunków psychospołecznych pracy oraz programów szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu rozwijania umiejętności społecznych (komunikowanie się, asertywność, funkcjonowanie w grupie), sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym, agresją, mobbingiem, molestowaniem seksualnym i dyskryminacją w miejscu pracy; twórczyni i realizatorka szkoleń dotyczących stresu zawodowego, agresji w miejscu pracy i mobbingu. Biegła sądowa, powoływana jako ekspert w sprawach o mobbing i molestowanie seksualne
w miejscu pracy.
 
Organizacja
5-godzinne szkolenie stacjonarne odbędzie się 23.11.2022 r. (środa) godz. 11:00
Zapraszamy do siedziby Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy.