Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Jedna Europa - wiele kultur

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowo ważnym i aktualnym tematycznie seminarium
Jedna Europa – wiele kultur.
Wprowadzenie do edukacji wielokulturowej w sytuacji kryzysowej
,
na którym porozmawiamy o wyzwaniach dzisiejszej edukacji i rekomendacjach
dla nauczycieli i pedagogów z zakresu doskonalenia kompetencji wielokulturowości.


Cele seminarium:

 • zapoznanie z założeniami edukacji wielokulturowej

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć wspierających wielokulturowość, tożsamość i tradycję

 • doskonalenie kompetencji wielokulturowości i międzykulturowości

Tematyka szkolenia:

 • Wprowadzenie do edukacji wielokulturowej i międzykulturowej
 • Wielokulturowość w polskiej szkole – wyzwania i szanse
 • Edukacja dla tolerancji
 • Przykłady projektów i sytuacji edukacyjnych nakierowanych na kształtowanie postaw otwartości i tolerancji
 • Emigranci i uchodźcy w polskiej szkole
 • Polska i Ukraina: wspólna historia, kultura i sztuka
Prowadzący seminarium: Andrzej Pećregionalista, etnolog, pedagog kultury, trener, edukator, specjalista z zakresu dziedzictwa kulturowego, edukacji regionalnej; autor i współautor licznych publikacji w zakresie dziedzictwa kulturowego, etnologii, edukacji regionalnej i kulturowej; współautor jednego z pierwszych programów nauczania z zakresu edukacji regionalnej w liceum; zaangażowany w podtrzymywanie, opisywanie, dokumentowanie i badanie dziedzictwa kulturowego; ekspert do spraw nowych technologii w edukacji i grywalizacji, ekspert firm technologicznych, projektant gier edukacyjnych, doświadczony szkoleniowiec w zakresie innowacyjnych metod uczenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zasobów Internetu.
 

Jak zapisać się na szkolenie?

poprzez kontakt z naszym Biurem:

 • mailowo: biuro@annaszywala.pl,
 • telefonicznie: 604 461 929, 74 852 24 73, 500 237 020, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Nasze dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji różnorodnych form szkoleniowych i doradczych jest gwarantem wysokich standardów usług.

 

Walidujemy nasze działania systemem jakości ISO 9001: 2015.

Dekra seal