Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Psychoseksualność w szkole

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • radzenia sobie z sytuacjami trudnymi związanymi z psychoseksualnością
 • tworzenia środowiska szkolnego przeciwdziałającego występowaniu dyskryminacji i wykluczenia
 • rozumienia młodych ludzi i ich zachowania oraz okazywania szacunku i postaw empatycznych
 • świadomości konieczności używania języka merytorycznego, opartego na nauce, wolnego od stereotypów i przekłamań.

Szkolenie przyczynia się do pogłębionej refleksji na temat edukacji seksualnej prowadzonej w instytucjach, jej celów i wartości, i konieczności jej mądrego prowadzenia i dostosowywania do osób z różnorodnymi orientacjami i tożsamościami seksualnymi.


Program szkolenia

 • Historia pojmowania seksualności człowieka
 • Psychospołeczne i biologiczne aspekty seksualności człowieka
 • Seksualność dzieci i młodzieży, w tym osób z niepełnosprawnością
 • Orientacje a tożsamości: seksualne, psychoseksualne, romantyczne
 • Stres mniejszościowy, problemy i samobójstwa osób LGBT+
 • Prawa seksualne człowieka, uprzedzenia i przemoc wobec osób LGBT+
 • Normy seksualne
 • Parafilie i inne zaburzenia preferencji seksualnych
 • Grooming, przemoc seksualna i przestępstwa seksualne
 • Kontakt fizyczny nauczyciel/ nauczycielka – uczeń/ uczennica – zasady
 • Coming out, dziecko interseksualne, transpłciowe, niebinarne, queer w szkole
 • Zasady rozmów z dziećmi/ uczniami o seksualności
 • Wsparcie osoby LGBT+ w szkole
 • Edukacja seksualna w szkole – mity i fakty

Autor programu i Prowadzący szkolenie

Tomasz Bilicki -   pedagog, psychoterapeuta (1. stopień referencyjny), psychotraumatolog, interwent kryzysowy oraz nauczyciel. Ukończył studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański) oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje m.in. w punkcie interwencji kryzysowej, ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (1. stopień referencyjny), telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży.


Organizacja

Termin szkolenia 9 grudnia 2022 (piątek), godz. 16:00, stacjonarnie w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała w Świdnicy