Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dwa mózgi w szkole i w domu

Zrozumieć nastolatka

Neurobiologiczne podejście do konfliktu pokoleń


Szkolenie przybliży działanie mechanizmów lustrzanych pozwalających na budowanie wspólnych dróg w rzeczywistości społecznej. Opowiemy, jakie znaczenie ma empatia, rozumienie emocji i budowanie relacji zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
Przygotujemy Uczestników do neurobiologicznej interpretacji zachowań nastolatków oraz rozwiązywania problemów związanych z konfliktem pokoleń


Data szkolenia: 30.08.2024 r., godz. 12:00
Czas trwania: 7 godz. dydaktycznych
Treści szkolenia:

 • Charakterystyka działania mózgu na różnych etapach rozwoju młodego człowieka
 •  Zmiany w strukturze kory mózgowej w okresie adolescencji
 • Przyczyny zmian w strukturach mózgu na tle wymagań społecznych w tym presji związanej z procesem kształcenia
 • Zmienność zachowań, preferencji oraz celów wynikające z etapu neurorozwoju nastolatka na tle oczekiwań społecznych
 • Biologiczne i ewolucyjne podłoże empatii
 • Mechanizmy lustrzane – wykorzystanie w doświadczeniu pedagogicznym
 • Neurobiologiczna skuteczność metod dydaktycznych i wychowawczych

O czym porozmawiamy:

 • o różnicach w działaniach poznawczych ludzi na różnych etapach życia i ich wpływie na procesy edukacyjne
 • o możliwościach kształtowania potencjału ucznia: poznamy związki pomiędzy aktualnym stanem układu nerwowego a zachowaniami i możliwościami uczniów, co pozwoli lepiej zrozumieć ich potrzeby i sposób uczenia (się)
 • o sekretach mechanizmów lustrzanych i ich znaczeniu w tworzeniu relacji edukacyjnych oraz rozwijaniu empatii i zrozumienia w procesie nauczania i uczenia (się)
 • o procesach zachodzących w nastoletnim mózgu oraz ich następstwa, aby właściwie interpretować zachowanie i odpowiednio na nie reagować
 • o możliwościach praktycznego projektowania oddziaływań edukacyjnych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu neurodydaktyki, aby lepiej wspierać procesy uczenia się uczniów i ich rozwój