Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Zdrowie psychiczne uczniów

Treści kształcenia:

- czym jest zdrowie psychiczne: kryteria zdrowia, kryteria zaburzeń,

- rozpoznawanie podstawowych objawów zaburzeń zdrowia psychicznego: objawów depresji, lękowych, adaptacyjnych, traumatycznych,

- rozpoznawanie sytuacji kryzysowych: charakterystyka i rodzaje kryzysów (w tym związanych z etapami rozwojowymi, oraz z sytuacjami traumatycznymi, jak np. doświadczanie przemocy),

- podstawy interwencji w przypadku zaobserwowania objawów zaburzeń zdrowia psychicznego, oraz w sytuacjach kryzysowych,

- psychologiczne BHP pracy nauczyciela i opiekuna.
Prowadząca:

Agnieszka Mościcka-Teske - dr n. hum. z zakresu psychologii. Kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Psychoterapeutka szkoleniowa w nurcie Gestalt. Współtwórczyni i realizatorka projektów badawczych w zakresie oceny warunków psychospołecznych pracy oraz programów szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu rozwijania umiejętności społecznych (komunikowanie się, asertywność, funkcjonowanie w grupie), sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym, agresją, mobbingiem, molestowaniem seksualnym i dyskryminacją w miejscu pracy. Twórczyni i realizatorka szkoleń dotyczących stresu zawodowego, agresji w miejscu pracy i mobbingu, realizowanych we współpracy między innymi z Instytutem Problemów Ochrony Zdrowia w Warszawie, instytucjami samorządowymi, Państwową Inspekcją Pracy. Wykładowczyni Szkoły Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi. Od 2004r. - Prezeska Stowarzyszenia Przeciw Przemocy w Pracy „Godność”. Biegła sądowa, powoływana jako ekspert w sprawach o mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy.