Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Uczę zdalnie, czyli narzędziownik nauczyciela w kształceniu zdalnym i hybrydowym

Cel szkolenia: podniesienie efektywności dydaktycznej Uczestników poprzez:

  • ukazanie możliwości kształcenia na odległość
  • rozwijanie umiejętności wykorzystania e-zasobów (w tym otwartych zasobów edukacyjnych) w procesie dydaktycznym
  • zapoznanie z wybranymi podejściami, metodami i narzędziami dydaktyki cyfrowej
  • zapoznanie z wybranymi cyfrowymi środkami dydaktycznymi

Dzięki szkoleniu Uczestnik/ Uczestniczka:

  • pozna możliwości kształcenia na odległość
  • pozna innowacyjne metody dydaktyki cyfrowej i potrafi je zastosować w pracy dydaktycznej
  • zdobędzie umiejętność dostosowania technologii TIK do wymagań współczesnej dydaktyki
  • zdobędzie umiejętności wykorzystania e-zasobów (w tym otwartych zasobów edukacyjnych) w procesie dydaktycznym
  • nabędzie umiejętności rozwijania kreatywności własnej oraz ucznia

Prowadzący szkolenie: Andrzej Peć - pedagog, trener, dydaktyk, ekspert do spraw nowych technologii w edukacji i grywalizacji, współautor gier edukacyjnych, autor wielu publikacji naukowych, popularnonaukowych i metodyczno-dydaktycznych, w tym z zakresu edukacji małego dziecka, edukacji regionalnej, nauki programowania. Uczestnik i realizator wielu projektów edukacyjnych i kulturowych (m. in. „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, „P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku”, „Cybernauci”, „GRYWALIZACJA w edukacji i biznesie”, „Tu#programujeMY2”), członek zespołu nominowanego do WORLD SUMMIT AWARD 2007 za najlepszy projekt e-learningowy w Polsce.