Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Terapeutyczna i wychowawcza rola tekstów literackich we wspieraniu rozwoju dziecka

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Treści kształcenia:

 • Wspieranie kompetencji czytelniczych
 • Rola tekstu literackiego w kształtowaniu postaw i wartości
 • Praca z zespołem uczniowskim – lekcje z bajką terapeutyczną
 • Ćwiczenia wykorzystujące teksty literackie, muzykę i ruch jako tworzenie pola doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną
 • Prezentacja ćwiczeń angażujących umysł i ciało

Efekty kształcenia:
Uczestnik/ uczestniczka po zajęciach:

 • (w zakresie wiedzy)
  - zna cele tekstów terapeutycznych
  - zna teksty literackie wykorzystywane w wychowaniu dziecka
  - zna oddziaływanie poezji na proces kształcenia i wychowania
 • (w zakresie umiejętności)
  - potrafi pracować z tekstami terapeutycznymi
  - posiada umiejętność projektowania zajęć uwzględniających korelację różnych dziedzin sztuki (muzyki, literatury)
 • (w zakresie kompetencji społecznych)
  - potrafi rozbudzić aktywność twórczą własną i ucznia
  - potrafi dbać o dobre samopoczucie w grupie na zajęciach

 

Prowadząca zajęcia:

Bożena Piotrowska – specjalistka z zakresu rytmiki i edukacji muzycznej, metod aktywizujących; animator KLANZY; edukator Nowej Szkoły; posiada certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć z pedagogiki zabawy, muzykoterapii i metody dobrego startu.