Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Siła i odporność psychiczna - kompetencja charyzmatycznego lidera

Cel główny zajęć:

Poznanie zasad przeciwdziałania skutkom przeciążenia i wzmacniania odporności psychicznej dyrektora szkoły i zespołu nauczycielskiego


Wątki tematyczne:

 • Mój stres – autodiagnoza
 • Jak przeciwdziałać skutkom długotrwałego przeciążenia i stresu, czyli eichelbergerowskie 8xO
 • Wybrane teorie i metody antystresowe
 • Siła i odporność psychiczna, jako determinanta efektywności
 • Zasady budowania siły i odporności psychicznej wg. Prof. Petera Clough
 • Od teorii do praktyki – jak wzmacniać odporność psychiczną dyrektora i zespołu nauczycielskiego
 • Kontrola nad życiem i emocjami – jak ją w sobie rozwijać:
  - ćwiczenie coachingowe – droga do autokontroli,
  - wybrane metody pracy z emocjami

Spodziewane efekty doskonalenia zawodowego:

 • Znajomość czynników budujących siłę i odporność psychiczną
 • Znajomość zasad przeciwdziałać skutkom długotrwałego przeciążenia i stresu
 • Świadomość własnego profilu odporności psychicznej
 • Znajomość podstawowych zasad harmonizowania siły i odporności psychicznej
 • Stworzenie osobistej strategii wspierania siebie i zespołu nauczycielskiego
 

Autorka programu i prowadząca cyklu szkoleniowego:


Dorota Nawrotek - trenerka, akredytowany coach Izby Coachingu; konsultantka badania Odporności Psychicznej testem MTQ48 oraz badania Zintegrowanego Modelu Przywództwa ILM72. Specjalistka zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada doświadczenie w obszarze kontaktów z mediami - dziennikarka telewizyjna i radiowa, współpracuje z czasopismem „Charaktery”, pełni funkcję rzecznika prasowego; wykładowca akademicki. Przeprowadziła ponad 3000 godzin warsztatów i ponad 700 godzin coachingów indywidualnych dla osób pełniących kluczowe funkcje w firmach i organizacjach.